Primátor pravdepodobne nepodpíše schválené uznesenia, podľa právneho odboru sú protizákonné


Foto: Primátor pravdepodobne nepodpíše schválené uznesenia, podľa právneho odboru sú protizákonné

Pred niekoľkými dňami informoval poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline Martin Kapitulík média, že primátor Igor Choma deklaroval svoj úmysel nepodpísať 3 uznesenia. Tie boli pritom riadne schválené Mestským zastupiteľstvom. Jedným z bodov bol aj návrh strany #SIEŤ, za ktorú je v zastupiteľstve aj Martin Kapitulík, aby boli rokovania komisií prístupné verejnosti.

V návrhu tiež bolo, aby sa “zaviedli transparentné výberové konania na konateľov mestských firiem. Aj vďaka tomu budú mestské firmy riadiť odborníci, nie politickí nominanti. Podarilo sa nám tak významne zvýšiť otvorenosť a transparentnosť mesta, ako aj odbornosť riadenia mestských firiem,” uvádza Kapitulík. Primátor však podľa jeho slov uznesenie nechce podpísať, pretože nie je v súlade s platnou legislatívou.

Oslovenie odborného asistenta na Právnickej fakulte Univerzity Komenského

Martin Kapitulík a spolu s ním aj poslanci #SIEŤ-e sú presvedčení, “že primátor iba účelovo “hľadá” argumenty, prečo pozastaviť účinnosť prijatých uznesení. Účasť verejnosti na komisiách, ani odborníci v mestských firmách, mu zrejme nie sú po vôli.” Spolu oslovili vedeckého pracovníka a odborného asistenta Právnickej fakulty Univerzity Komenského, Mateja Kačaljaka, a požiadali ho o právne stanovisko. Jeho posudok podľa ich slov zmieta akékoľvek obavy o nezákonnosti. Stanovisko si môžete prečítať na tomto odkaze - Stanovisko JUDr. Ing. Mateja Kačaljaka, PhD.

Poslanci upozornili aj na to, že podobnú zmenu rokovacieho poriadku komisií Žilinského samosprávneho kraja podporil aj primátor ako poslanec ŽSK.

Primátor zverejnil otvorený list, právne oddelenie vyvrátilo stanovisko M. Kačaljaka

“Mimoriadnu mestskú radu som zvolal (mimochodom prvýkrát až v piatom roku môjho pôsobenia vo funkcii primátora) nie preto, aby som za každú cenu vyvolával spory, alebo aby som z princípu dokazoval niekomu, že mám nejakú silu. Ale preto, lebo právne oddelenie mesta vyhodnotilo niektoré uznesenia MZ zo dňa 26.1.2014 ako uznesenia, ktoré nie sú v súlade s platnou legislatívou,” napísal primátor Igor Choma.

Primátor podľa vlastných slov už na rokovaní upozorňoval na nesúlad so zákonom pri schvaľovaní. Napriek tomu uznesenia prešli hlasovaním a boli schválené. K stanovisku JUDr. Ing. Mateja Kačaljaka, PhD.  prikladá stanovisku právneho odboru Mesta Žilina, ktorý jeho analýzu považuje za neudržateľnú. Primátor tiež dodal, že plánuje požiadať o stanovisko poslancov NR SR, ktorí sa problematikou verejnej správy zaoberajú. Tu si môžete prečítať Analýzu právneho odboru Mestského úradu v Žiline

Krátka chronológia a zrhnutie problému na záver

Na Mestskom zastupiteľstve v Žiline sú na schválenie uznesenia, ktoré primátor na tom istom zastupiteľstve označí za protiprávne. Poslanci ich však napriek tomu schvália, čiže by mali podpisom primátora vstúpiť do platnosti.

Následne zvoláva primátor mimoriadnu schôdzu, na ktorej informuje o svojom úmysle nepodpísať 3 uznesenia a popíše aj dôvody jeho zmýšľaného konania. V náväznosti na túto schôdzu dá poslanec Martin Kapitulík spracovať posudok odbornému asistentovi na Fakulte práva Univerzity Komenského. Jeho stanovisko mu dá za pravdu v presvedčení, že schválené uznesenia nie sú protizákonné. Súčasťou správy pre médiá je aj záznam z hlasovania, v ktorej hlasuje primátor Igor Choma za podobné zmeny v rokovacom poriadku na pôde ŽSK. Martin Kapitulík si myslí, že primátor sa bojí prítomnosti verejnosti na rokovaniach komisií.

Primátor reaguje otvoreným listom, ktorého prílohou je aj posudok dodaného stanoviska právneho asistenta M. Kačaljaka. Toto stanovisko právny odbor Mestského úradu v Žiline vo svojom posudku pokladá za nesprávny výklad práva a za neudržateľné. Dáva teda za pravdu primátorovi a popisuje dôvody nezákonnosti. Primátor dodá, že Matej Kačaljak je synom Mikuláša Kačaljaka, ktorý bol konateľom spoločnosti Žilina Invest počas primátorovania p. Harmana.

Celý spor sa teda vedie o to, či sú schválené uznesenia zákonné. Existujú dva právne posudky, ktoré tvrdia vzájomný opak. Budeme informovať o tom, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať. Aký je váš názor?

fotografia: Žilina - Mesto s tvárou

Prečítajte si viac: