Vodnú stavbu Hričov začnú postupne vypúšťať, od septembra začnú práce na opravách


Foto: Vodnú stavbu Hričov začnú postupne vypúšťať, od septembra začnú práce na opravách Foto: wikimedia.org - Michal Jakubský

Na tento rok je v zmysle schváleného manipulačného poriadkun aplánovaná a predpísaná periodická revízia kanálovej sústavy Hričov-Mikšová-Považská Bystrica (H-M-PB), od 12. augusta začne postupné prázdnenie kanálovej sústavy. Dnes o tom informoval Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). 

Revízia bude zameraná na opravu návodných betónových tesnení prívodných energetických kanálov a odstránení nánosov (sedimentov) z usadzovacích bazénov na prítokoch do energetického kanála a pred vodnou elektrárňou Považská Bystrica. 

Energetickú sústavu Hričov-Mikšová-Považská Bystrica spravuje SVP, ktorý zabezpečuje prevádzkovanie celej kanálovej sústavy, ktorá je súčasťou VS Hričov, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1963 za účelom využitia hydroenergetického potenciálu rieky Váh. 

Vodohospodári žiadajú obyvateľov o zvýšenie pozornosti 

Práce budú zahájené prázdnením kanálovej sústavy s plánovaným termínom od 12.8.2019 a znižovanie hladiny bude približne 10 cm/hod. Samotné práce na opravách sú naplánované od 2.9. – 21.10.2019. Od 21.10.2019 bude prebiehať opätovné plnenie sústavy.  

  Pokračovanie článku pod reklamou  

„Dosiahnutie minimálnych prevádzkových hladín sa predpokladá 5.11.2019 za predpokladu priaznivých hydrologických podmienok. Účastníkom vodoprávneho konania bol aj SRZ rada Žilina, s ktorým bol celý postup prác a následná spolupráca prerokovaná na spoločnom stretnutí,“ uviedol v správe hovorca SVP Marián Bocák.

Celkový prínos revízie bude v ďalšej bezpečnej prevádzke energetickej sústavy, ktorá je pravidelne sledovaná a vyhodnocovaná Technicko- bezpečnostným dohľadom. Všetky prietoky z horných úsekov Váhu budú prevádzané starým korytom Váhu pod VS Hričov, z tohto dôvodu dôjde k výrazne zvýšenej hladine vody v starom koryte.

„Na základe tejto skutočnosti žiadame občanov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe okolo starého koryta Váhu a tiež pri kúpaní sa v tomto úseku. Taktiež v uvedených termínoch neodporúčame vstup počas prác na stavenisko a obzvlášť do kanálov vodnej stavby,“ dodal Bocák.


Prečítajte si viac: