V Žiline bude výstava medzinárodného projektu Hravý architekt


Foto: V Žiline bude výstava medzinárodného projektu Hravý architekt
Galéria: 2 fotky

Výstava detských prác medzinárodného projektu Hravý architekt v rámci akcie Hravý architekt do sveta sa koná v Žiline.Výstava Hravý architekt – deti na Pražskom hrade na tému architektonický detail a umenie v architektúre, bola v rámci medzinárodného festivalu architektúry a urbanizmu Architecture Week 2014 prezentovaná pod záštitou manželky prezidenta ČR, pani Ivany Zemanovej v Jiřskom kláštore na Pražskom hrade.

Tejto výstavy sa zúčastnila aj Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina - Závodie, a to žiaci zo 4. A a 4. B triedy, ktorí kreslili napr. detail okna renesančného domu, gotický lomený oblúk alebo sochu panny Márie. Výstava sa v tomto roku v rámci akcie Hravý architekt do sveta predstaví aj záujemcom a návštevníkom vo foyer Mestského úradu v Žiline. 

Informácie o výstave
Termín konania výstavy: 15. 1. – 6. 2. 2015
Vernisáž: 20. 1. 2015 od 17:00 hod.
Miesto: Mestský úrad v Žiline, Námestie komunizmu 1, Žilina (foyer)
Organizátori: Správa Pražského hradu, Spolok Hravý architekt
Partner: CzechTourism
Špeciálne poďakovanie: mesto Žilina, Základná škola s materskou školou Žilina - Závodie
Vernisáže výstavy sa zúčastnia zástupcovia organizátorov pán Václav Beránek zo Správy Pražského hradu a Petr Ivanov, predseda spolku Hravý architekt, zástupcovia partnera projektu agentúry Czech Tourism, ďalej zástupcovia magistrátu mesta Žiliny a pán Ján Majsniar, riaditeľ Základnej školy s materskou školou Žilina - Závodie so žiakmi - hravými architektmi. Výstava bude ďalej putovať do Talianska, Izraela, Francúzska a Ruska.

O projekte Hravý architekt
Hravý architekt je medzinárodný výtvarne - architektonický projekt, ktorý vznikol v roku 2013 a je zameraný na deti zo základných škôl. Koná sa v rámci medzinárodného festivalu architektúry a urbanizmu Architecture Week v hlavnom meste Českej republiky, Prahe.
Projekt približuje žiakom základných škôl hravou formou architektúru, naučí deti architektúru vnímať, predstaví im prácu architektov a pamiatkarov, vysvetlí im rôzne pojmy ako napr. architektonické dedičstvo a prečo je dôležité si ho zachovať, poukáže na význam kvalitnej architektúry v každodennom živote.
Projekt začína vzdelávacou časťou, v ktorej sa deti s vybranými architektmi a teoretikmi architektúry na pripravených prednáškach a besedách oboznámili s architektúrou, jej vznikom a tvorcami. Na základe týchto prednášok a besied realizovaných (aspoň z časti) priamo v teréne sa deti venovali výtvarnej časti projektu na určenú tému. Pracovali zvolenou výtvarnou technikou (maľba, kresba, koláž, tlač a pod.) a vhodným materiálom (tempery, akvarel, tuš, uhlík, tužka, pastelky) – na výkresy formátu A3.

Následne žiaci spoločne vybrali 6 najlepších prác, ktoré poslali na výstavu Hravý architekt na Pražský hrad. Výstava prebehla v rámci medzinárodného festivalu architektúry a urbanizmu Architecture Week Praha.
Témou výtvarnej časti pre rok 2014 bol architektonický detail a umenie v architektúre – výtvarné spracovanie umenia spojeného s architektúrou (reliéfy, sochy, okenné vitráže, fresky, domové znamenia, chrliče, fontány, mozaiky, ozdobné prvky a detaily historických objektov – okna, rímsy, dvere, štíty).
Triedy, ktoré na projekte pracovali, za odmenu prežili deň na Pražskom hrade. Pozreli si svoju výstavu Hravý architekt, dostali darčeky od partnerov a organizátorov, zúčastnili sa pripraveného programu s prehliadkou Pražského hradu a výtvarných dielní v Plečnikovej vyhliadke, vedených architektmi a pamiatkarmi.

zdroj: TS Mesto Žilina

Miesto: -
Dátum: 15.01.2015 - 12:00
Prečítajte si viac: