Mestskí poslanci v Žiline mimoriadne zasadnú, rokovať budú o hokeji aj výdavkoch z rozpočtu


Foto: Mestskí poslanci v Žiline mimoriadne zasadnú, rokovať budú o hokeji aj výdavkoch z rozpočtu Foto: ilustračné

V pondelok 3. júna 2019 sa o 14.00 hod. na Radnici mesta Žilina uskutoční mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline. Jedným z bodov rokovania je schválenie zámeru na odpredaj 100 % akcií spoločnosti MsHK Žilina, a. s. formou priameho predaja, poslanci by mali určiť podmienky, za ktorých môže klub prevziať súkromný investor.

MsHK Žilina už pred pár dňami oznámilo meno nového generálneho manažéra, ktorým sa stal Ernest Bokroš. V piatok 24. mája 2019 bola na stretnutí s rodičmi hokejistov MsHKM Žilina prezentovaná vízia zo strany potenciálneho záujemcu Erika Černáka.

Návrh na uznesenie o odpredaji klubu stanovuje cenu za 10 kusov akcií, ktoré tvoria dokopy 100% MsHK Žilina, za symbolické 1 euro. Dôvodom je znalecký posudok, ktorý ohodnotil klub na nulu: „Minimálna výška kúpnej ceny akceptovanej zo strany mesta Žilina je 1€, nakoľko všeobecná hodnota 10ks akcií, stanovená znaleckým posudkomč. 21/2019, vypracovaným dňa 30. mája 2019 spoločnosťou INTERAUDIT BENETIP je 0,00€(slovom: nula EUR)“

Nový majiteľ klubu, ktorý predloží najvyššiu cenovú ponuku, sa má zaviazať k udržaniu príjmovej časti ročného rozpočtu MsHK Žilina na úrovni 300-tísic eur až do konca roku 2022. V prípade extraligovej účasti je požadovaná suma dvojnásobná, nový majiteľ bude musieť podporovať mládežnícku organizáciu MsHKM Žilina minimálne v rovnakej výške ako mesto - a to až do sumy 100-tisíc eur. Plnenie podpory pre mládežnícky hokej však môže byť aj nefinančného charakteru.

„Ide o základné podmienky, nastavené Mestom Žilina tak, aby v súlade so záujmom a prioritami mesta bol zachovaný vrcholový hokej v meste, avšak bez výrazného dopadu na rozpočet mesta, ako tomu bolo doposiaľ. Zároveň bude vytvorená garancia podpory mládežníckeho hokeja zo strany záujemcu o investovanie do hokejového „A“ mužstva. Mesto má záujem nadobudnúť predkupné právo na akcie MsHK Žilina, a.s., ktoré môže uplatniť v prípade, ak by sa kupujúci rozhodol ich v budúcnosti predávať a tiež zdôvodu opatrnosti a hospodárnosti pri nakladaní s majetkom mesta má záujem o nadobudnutie práva spätnej kúpy k predávanému majetku pre prípad, ak kupujúci nedodrží podmienky, ktoré preňho vyplývajú zo schvaľovaného zámeru predaja majetku mesta a z následnej zmluvy o kúpe akcií,“ vysvetľuje dôvodová správa.

Ďalším bodom bude zmena rozpočtu v poradí štvrtým rozpočtovým opatrením, peniaze na investičné akcie by mali byť vyčlenené vo výške viac ako 2 milióny eur. Medzi navrhovanými výdavkami sú aj vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk na Hájiku, posilnenie kamerového systému na Solinkách, úprava križovatky pri Drevenej krave či výstavba WC v Bôrickom parku.


Prečítajte si viac: