Dnes najčítanejšie
Po roku rekonštrukcií došlo k odhaleniu fasády kláštora patriacemu k Sirotáru na Mariánskom námestí v Žiline

03 jún 2022 - 13:47
Tamara Antolová

Diskusia o žilinských mažoretkách, ktoré získali tituly aj na majstrovstvách, sa uskutoční v Rosenfeldovom paláci

Hosťami moderovanej diskusie sú Ľudmila Štefková, Andrea Funtíková a Lucia Ľuptáková. Počiatky žilinských mažoretiek siahajú až do roku 1991. Od jeho vzniku je na čele tohto súboru Ľudmila Štefková, ktorá dotiahla súbor tam, kde je dnes. Svedčí o tom množstvo ocenení, nie len národných, ale aj medzinárodných, v podobe niekoľkonásobných titulov Majstra Slovenska, Majstra Európy a Majstra Sveta.

História súboru však siaha oveľa hlbšie, Tanečné divadlo DIANA, založila Hana Bieleschová v roku 1969 v Dome odborov ako klub dievčat, ktoré si chcú tancom zlepšovať kondíciu. O tom ako sa klub formoval sa budeme rozprávať na mieste, kde kedysi súbor sídlil, vtedy pod názvom Okresný dom pionierov.

Zaspomíname si na výnimočné vystúpenia, či tréningy a sústredenia, ktoré mnohým víťazstvám predchádzali.

Moderátorkou diskusie je Dominika Stránska. Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk). Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 16.45 hod.). Vstup zadarmo.

Miesto: Rosenfeldov palác
Dátum: 09.06.2022 - 17:00Dopravný servis
Strečno
Kolóna
18:00
Obchodná
Práca na ceste
17:42
Košická
Práca na ceste
17:30
Strečno
Kolóna
17:28
Mojšova Lúčka
Kolóna
17:23
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina