Dnes najčítanejšie
V Žiline ukradli ďalšie tri bicykle, jedného z páchateľov zachytila bezpečnostná kamera

26 máj 2022 - 16:00
Dominika Rovňanová

ŽSK podporí projekty na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí

Foto: ŽSK podporí projekty na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
Foto: ilustračné
Aktuálne správy každý deň priamo na váš e-mail Odoberať newsletter

Duševné zdravie detí je veľmi zraniteľné, preto Žilinský samosprávny kraj predložil výzvu na poskytnutie finančného príspevku na projekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí. Na poslednom zasadnutí ŽSK schválilo tento príspevok piatim subjektom na území Žilinského kraja.

„Podporené boli projekty zamerané na primárnu prevenciu sociálno-patologických javov u detí a mladých dospelých, edukáciu, podporu vhodného využívania voľného času a sociálnu inklúziu,“ informuje riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Iveta Ďurišová.

Župa finančne podporí obec Čimhová, mesto Čadca, občianske združenie Dom nádeje z Martina, mesto Trstená a obec Novoť.

Podporené projekty sa zameriavajú napríklad na prevenciu výskytu sociálno-patologických javov u detí a mládeže. Obec Čimhová sa v projekte „Spoločnými silami proti negatívnym javom v našej malej Čimhovej“ bude zaoberať efektívne stráveným voľným časom detí. V Čadci zase mladých čaká beseda s s abstinujúcimi narkomanmi a alkoholikmi, kde deti získajú informácie o drogách a prevencii.

Mesto Trstená a obec Novoť chcú podporiť priaznivý vzťah detí k športu a k zdavotne znevýhodneným ľuďom. Projekt  „Zdravá myseľ, zdravé telo pre všetkých“  mesta Trstená sa zameriava na edukáciu detí a mladých najmä zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Obec Novoť zrealizuje zážitkovou formou projekt „Šport nás spája“, ktorý bude spočívať v aktivitách so simulovanými hendikepmi. Postredníctvom nich si účastníci sami na sebe zažijú, aké je to žiť s hendikepom.

Občianske združenie Dom nádeje v Martine chce podporiť deti zažívajúce domáce násilie, detí zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti a deti z nízkopríjmových rodín. Projekt je zameraný na zlepšenie psychického zdravia u detí. 


Dopravný servis
Bánovská cesta
Jama na ceste
21:00
Priemyselná
Jama na ceste
20:59
Bytčická
Jama na ceste
20:54
Bánovská cesta
Jama na ceste
20:54
Cesta I/64
Jama na ceste
20:42
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina