Dnes najčítanejšie
Na skupinu mladíkov v Rosine niekto strieľal zo zbrane, bežcovi v žilinskom lesoparku sa vyhrážali bitkou
COVID-19 vývoj situácie v kraji

08 október 2021 - 16:51

Obrazovka zo Slovakie v Žiline putuje do dražby, vyvolávacia cena je na úrovni polročného skladného

Pred letom sme informovali o veľkoplošnej reklamnej LED obrazovke, ktorú mesto Žilina v roku 2017 na základe exekučného titulu prostredníctvom externého dodávateľa odstránilo z budovy hotelu Slovakia v centre mesta.

Vysoká svietivosť reklamy porušovala normy, o čom rozhodol regionálny úrad verejného zdravotníctva. V dnes už klasickom moduse operandi predlžovania lehôt zo strany majiteľov podobných nelegálnych stavieb muselo napokon mesto odstrániť obrazovku na základe exekučného titulu.

Učinilo tak prostredníctvom dodávateľa ERPOS s.r.o., vybraného cez verejné obstarávanie. Od roku 2017 spoločnosť, ktorá obrazovku demontovala, zabezpečuje aj jej skladovanie podľa cenovej ponuky zo súťaže.

Obrazovku minimálne ešte v prvom polroku pre mesto zmluvne skladovala, keďže žilinská radnica za skladovanie uhradila faktúru. Mesačne stojí skladovanie obrazovky sumu 180 eur. Každého pol roka skladovateľ fakturuje mestu skladné vo výške 1080 eur s DPH.

Náklady na odstránenie a skladovanie podľa cenovej ponuky. Zdroj: zilina.sk

Mesto vynakladá z rozpočtu vyše dvetisíc eur ročne za obrazovku už od roku 2017, ako upozornila jedna z našich čitateliek. Tej ešte predošlý prednosta mesta Igor Líška v infožiadosti vysvetlil, že mestu sa nedarí vynaložené finančné prostriedky získať späť.

Tiež ju informoval, že predaj má byť komplikovaný a obrazovka je bez počítača nefunkčná. V septembri minulého roku nevidel scenár predaja optimisticky ani Odbor právny a majetkový Mestského úradu v Žiline:

„V uvedenej veci sme požiadali súdneho exekútora o aktuálne stanovisko k priebehu exekúcie. Súdny exekútor sa vyjadril, že exekútorský úrad oslovil viacero spoločností, zaoberajúcich sa druhom podnikania, pri ktorom je možné LED obrazovku využiť, avšak nikto o jej kúpu neprejavil záujem. V uvedenej veci súdny exekútor vyhlási dražbu, avšak nepredpokladá, že bude úspešná.“ 

Včera bola na úradnej tabuli mesta Žilina a na internetovej stránke mesta Žilina vyvesená dražobná vyhláška na dražbu hnuteľnej veci, ktorá sa ešte stále nachádza vo vlastníctve povinného - REPORT invest.

LED obrazovku o rozmeroch 7 x 5 metrov plánuje v dražbe odpredať exekútor za sumu najmenej tisíc eur. Obhliadka je možná 19. októbra po dohode s úradom. Uskladnenie obrazovky doteraz stálo mestský rozpočet sumu viac ako osemtisíc eur. 


Dopravný servis
Rajecká cesta
Práca na ceste
09:15
Brodno
Prekážka na ceste
09:10
Radoľa
Kolóna
08:42
Strečno
Kolóna
08:40
Oškerda
Iné nebezpečenstvo
08:40
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia