Dnes najčítanejšie
V piatok pribudlo 552 nových prípadov koronavírusu, v Žilinskom kraji evidujú takmer sedemdesiat

22 jún 2020 - 14:21

Mesto Žilina upozorňuje vlastníkov pozemkov na povinnosť kosenia vysokých tráv a burín

Foto: Mesto Žilina upozorňuje vlastníkov pozemkov na povinnosť kosenia vysokých tráv a burín
Foto: ilustračné

Na území mesta Žilina sa nachádza viacero pozemkov, ktoré nie sú pravidelne udržiavané a burina na nich dorastá do značných výšok. Samospráva preto vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy, aby v tomto období dodržiavali zákon.

„Podľa neho sú povinní realizovať opatrenia proti rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov. Výtrusy a semená sa zo zaburinených lokalít šíria do okolia a znehodnocujú priľahlé pozemky,“ spresňuje hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Problémové je aj šírenie semien alergénov spôsobujúcich zdravotné problémy

Kompetentnými orgánmi na ochranu poľnohospodárskej pôdy sú od októbra 2013 okresné úrady, pozemkové a lesné odbory, ktoré prejednávajú priestupky a správne delikty a môžu ukladať pokuty či kontrolovať plnenia podmienok uložených v rozhodnutiach.

Na lokality, ktoré sú zaburinené a nie sú udržiavané, môže podať ktorýkoľvek občan podnet na orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy - Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu v Žiline na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych predpisov.

Zanedbaním povinností sa vlastník alebo užívateľ pôdy dopúšťa porušenia zákona

V meste Žilina je možné sledovať priebeh letnej údržby aj na internete. Podobne, ako v minulom roku, informácie o tom, kde sa aktuálne plánuje kosenie či ošetrovanie drevín, sú na týždennej báze dostupné na internetovej stránke www.zilina.sk/mesto-zilina-uradna-tabula-mesta-prehlad-sluzieb-pre-mesto.

„Za nesplnenie zákonných povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta za priestupok až do výšky 330 eur a právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložená pokuta až vo výške 166 až 33-tisíc eur za jeden hektár pozemku,“ dodáva Miškovčík.204 zdieľaní
Zdroj: TS Mesto Žilina

Dopravný servis
Rajecké Teplice
Práca na ceste
11:42
Priemyselná
Jama na ceste
10:55
Rajecká cesta
Policajná hliadka
09:59
Svedernik
Policajná hliadka
09:29
Rajecké Teplice
Kolóna
09:22
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia