FOTO: Na veže Sirotára v Žiline osadili zreštaurované a pozlátené kríže a makovice


  • 14 júl 2021 - 11:19
Zdroj: Tomáš Fusko

V pondelok za účasti provinciála Kapucínov na Slovensku, reštaurátor krížov a makovíc, odborného poradcu Krajského pamiatkového úradu a niekoľkých bratov z miestnej komunity kapucínov posvätili zreštaurované a pozlátené kríže a makovice z veží kostola. Tie následne spolu s časovou kapsulou s odkazom pre ďalšie generácie následne osadili na veže.

Na konci mája 2021 sa začali prvé práce na fasáde veží kostola, započali niekoľkotýždňovým čistením fasády od zvetralej a nefunkčnej omietky:

„Potom nasledovalo spevňovanie odstránených častí fasády. Medzitým si naši majstri pripravili šablóny z ešte neobitých ozdobných prvkov, aby po očistení a spevnení omietky mohli nanovo profilovať jednotlivé spomínané ozdoby,“ informujú kapucíni.

Obnovu Sirotára ako kultúrnej pamiatky môže podporiť aj verejnosť, a to prevodom na transparentný účet SK61 0900 0000 0050 5459 0723 alebo cez zbierku Žilinský Sirotár pre všetkých