Obnova Sirotára potrvá do septembra 2022, dostane pôvodné farby fasády a sfunčknia vežové hodiny


Foto: Obnova Sirotára potrvá do septembra 2022, dostane pôvodné farby fasády a sfunčknia vežové hodiny

Pred niekoľkými dňami začala na Mariánskom námestí v Žiline rekonštrukcia barokového Kostola obrátenia svätého Pavla, ktorý Žilinčania familiárne volajú Sirotár.

Po jedenapolročnej obnove zmení fasáda farbu na pôvodnú, pribudne aj niekoľko ďalších noviniek. Rekonštrukciu bližšie predstavil brat Tomáš Fusko, kapucín a zároveň koordinátor reštaurovania

Koľko bude trvať obnova Sirotára a čo všetko zreštaurujete?

Obnova ja naplánovaná na rok a pol, v rozmedzí od marca 2021 do septembra 2022. Zrenovované budú čelné fasády kostola a kláštora a ich podlubia, rovnako aj fasáda vo vnútornom bloku kláštora, takzvaný Rajský dvor. Na kostole sa bude okrem čelnej fasády a všetkých štyroch fasád veží meniť krytina veží. Tu dôjde k výmene za prírodnú bridlicu.

Zároveň sa na vežiach obnovia a sfunkčnia vežové hodiny, bude sa riešiť aj nový projekt osvetlenia kostola. Čo sa týka kláštora, tzv. starej budovy, vymenia sa na nej všetky okná v celkovom počte 64 kusov. S obnovou fasád vo vnútornom bloku je spojené aj presklenné zastrešenie a vytvorenie nového interiéru.

Budú čakať veriacich v súvislosti s obnovou nejaké obmedzenia?

So zhotoviteľom diela máme dohodu, že sa počas celej realizácie obnovy postará o bezpečný vstup veriacich do kostola, tak aby bohoslužby a návšteva kostola mohli fungovať v neobmedzenom režime. Výrazné zmeny a obmedzenia budú však v podlubí kláštora, kde sa nachádzajú predajne s náboženskou tematikou Spolok sv. Vojtecha a Lúč. Tie budú v rôznom časovom režime uzatvorené alebo premiestnené.

Z čoho je renovácia financovaná?

Reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky, pod uceleným názvom Kláštor jezuitov v Žiline pre oba objekty, finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.


Rovnako však prebieha z našej strany prosba o finančnú podporu, nakoľko sumu celkového rozpočtu sme ešte nedosiahli. Nehovoriac o nepredvídateľných výdavkov, ktoré nás čakajú. Viac informácií o financovaní a možnosti podpory nájdete na informačnej webovej stránke www.sirotarzilina.sk

Zmení sa niečo vizuálne oproti aktuálnej podobe?

Najvýraznejšia zmena bude farebnosť fasád kostola a kláštora. Podľa reštaurátorského výskumu pôvodné farby, typické pre jezuitskú farebnosť, identifikovali ako sivo-čiernu grafitovú, kombinovanú s bielou farbou a s prvkami iluzívnej výzdoby.

Okrem farebnosti fasád výraznou zmenou bude aj krytina veží na prírodný tmavý kameň - bridlica. Novinkou bude i obnovenie a sfunkčnenie vežových hodín. Čo sa týka čelnej fasády kláštora v podlubí, po rekonštrukcii pribudnú dve nové okenné výplne.

Máte informáciu, kedy sa naposledy Sirotár komplexne opravoval?

Moje informácie na túto tému sa líšia, takže nebudem odpovedať, nakoľko nie som v tejto téme dostatočne kompetentný. Ak by však niekto o niečom skutočne objektívnom vedel, budem rád, keď sa to dozvieme.

Pribudnú po renovácii nové možnosti využitia priestorov?

Okrem čelnej fasády kostola a kláštora, ktoré výrazne zmenia historické jadro Žiliny na Mariánskom námestí, sa budeme tešiť aj na zastrešený novovzniknutý interiér vo vnútornom bloku kláštora, teda spomínaný Rajský dvor. Ten plánujeme po obnove otvoriť pre širokú verejnosť s rôznym využitím ako napríklad na umeleckú výstavu, prezentovanie nových kníh, diskusie na aktuálne témy, využitie pre miestnu komunitu bratov kapucínov a veriacich a podobne.

 

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo