Kam pôjde pol miliónová dotácia pre FNsP Žilina?


Foto: Kam pôjde pol miliónová dotácia pre FNsP Žilina?

Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Žilina oznámila, na aký účel využije dotáciu 500.000 eur. Tú získala od vlády počas výjazdového rokovania. Peniaze budú využité na rekonštrukciu nosnej časti nemocnice s najväčším počtom lôžkových oddelení. O využití dotácie informoval Štefan Volák, riaditeľ FNsP v Žiline, na tlačovej konferencii na pôde žilinskej radnice.

„Je to monoblok, v ktorom sa mesačne lieči viac ako 500 pacientov. Sú tam dôležité lôžkové oddelenia – interné oddelenie, novorodenecké, gynekologicko-pôrodnícke, neurologické. Je to budova staršia ako 40 rokov a naozaj potrebuje zmeny,“ uviedol Volák.

Zmeny by mali čakať aj vjazd do nemocnice

Primátor Žiliny sa vyjadril aj k vjazdu do nemocnice, ktorý už nevyhovuje požiadavkám pacientov a spomenul dva ciele spoluprácue na úrovni mesta so štátom: „Jednou je dotácia, druhou spolupráca medzi mestom a ministerstvom zdravotníctva, teda nemocnicou pri príprave nového vjazdu. Nakoľko ten dnešný je už nevyhovujúci a bude sa žiadať v krátkom čase začať prípravu úplne nového.

Chceme urobiť napojenie na komunikáciu mesta kruhovým objazdom. Úplne novým vchodom, ktorý pôjde len po pozemkoch vo vlastníctve štátu alebo nemocnice a mesta. Tak, aby sme nekrižovali žiadny súkromný pozemok. To je dôležité, aby v budúcnosti nevznikli problémy,“ skonštatoval žilinský primátor.

Nemocnica nebola v minulosti stavaná ako koncová

Riaditeľ žilinskej FNsP na margo nového vjazdu podotkol, že nemocnica nebola v minulosti koncovou. „Dnes sa ukazuje, že parkovacie miesta, čas vjazdu, výjazdu, samostatný pruh pre záchranné vozidlá, heliport, si vyžadujú nový prístup, aby nemocnica mohla túto funkciu dokonale plniť,“ uzatvoril Volák.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu