V Trnovom dnes otvorili denné centrum pre seniorov a občanov so zdravotným postihnutím


Foto: V Trnovom dnes otvorili denné centrum pre seniorov a občanov so zdravotným postihnutím
Galéria: 3 fotky

K zvýšenej kvalite života seniorov aj občanov so zdravotným postihnutím v Žiline výrazne prispievajú už 4 denné centrá v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Dnes 8. augusta pribudlo k už existujúcim aj ďalšie Denné centrum v Trnovom. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj samotný primátor Igor Choma, spolu so svojimi zástupcami Patrikom Gromom a Antonom Trnovcom, a tiež poslanec Jozef Juriš. 


V denných centrách sa utvárajú a zabezpečujú podmienky pre záujmovú, kultúrnu činnosť, ako aj činnosti na udržiavanie fyzickej aktivity občanov. Poskytuje sa poradenstvo a členovia týchto centier majú možnosť získať užitočné rady, nadviazať nové priateľstvá, či rozvíjať sociálne zručnosti.

Nové denné centrum bude poskytovať sociálne služby v objekte Domu Ovocinárov na prízemí, ktoré má mesto Žilina v 20. ročnom prenájme. Priestory prešli rekonštrukciou v rámci ktorej sa prerobili sociálne zariadenia, kuchynka, taktiež sa vymenili nefunkčné okná, dvere, podlahy aj zdroj tepla, doplnilo sa interiérové vybavenie a počítače s pripojením na internet.

Stavebné úpravy boli financované z rozpočtu mesta Žilina vo výške 19 895,04 eur

Denné centrum na Ovocinárskej ulici v mestskej časti Trnové, s kapacitou 25 miest, bude poskytovať svoje sociálne služby pre seniorov, osoby ťažko zdravotne postihnuté, osoby s nepriaznivým zdravotným stavom, počas pracovných dní (pondelok, streda, piatok) v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod.

Sociálna služba je pre občanov bezplatná. Otvorením denného centra mesto Žilina nielen rozšírilo, ale aj skvalitnilo poskytované sociálne služby.Prečítajte si viac: