Poslanci žiadajú mesto o vysvetlenie stanoviska ombudsmanky Dubovcovej k riešeniu krízovej situácie


Foto: Poslanci žiadajú mesto o vysvetlenie stanoviska ombudsmanky Dubovcovej k riešeniu krízovej situácie

Mestskí poslanci Martin Barčík a Ľubomír Bechný predkladajú na najbližšie Mestské zastupiteľstvo v Žiline, ktoré sa bude konať v pondelok 26. júna 2016, návrh uznesenia, ktorým požadujú od mesta vypracovanie stanoviska ku správe vtedajšej verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej.

Tá vo svojej správe z marca 2017 uviedla výsledky prieskumu postupu mesta Žilina v prípade krízovej situácie na Bratislavskej ulici, ktorá vznikla v dôsledku požiaru jedného z obytných domov. „Správa kancelárie ochrancu verejných práv vo svojom závere konštatuje a sumarizuje 7 pochybení zo strany mesta Žiliny a následne navrhuje mestu Žilina päť opatrení, ako by malo postupovať,“ spresňuje návrh na uznesenie.

Poslanci materiál predkladajú po rokovaní na Mestskej rade, napriek tomu, že tá neprijala platné uznesenie „Materiál prešiel radou, rokovalo sa o ňom, len sa neprijalo platné uznesenie. Cieľom tohto iniciatívneho materiálu je, aby mesto na správu reagovalo - aby sme si ozrejmili, či skutočne došlo k pochybeniam,“ uviedol poslanec Martin Barčík, ktorý návrh vypracoval.

Ombudsmanka namieta veľkosť poskytnutého priestoru aj výšku poplatku


V 35-stranovej správe o vykonaní prieskumu konštatuje ombudsmanka spolu 7 pochybení, navrhla tiež 5 opatrení na ich odstránenie. Jedným z problémov riešenia zo strany mesta je podľa nej nedostatočná obytná výmera na jedného obyvateľa, ktorú mesto poskytlo neplatičom. V priemere vychádzala v unimobunke na 2,3 m2, podľa vyhlášky by plocha viacposteľovej izby ubytovacieho zariadenia mala byť minimálne 3 m2 na jedného ubytovaného.

„Ak bude uvedená situácia pretrvávať, môže mať negatívny dopad na zdravie týchto osôb a nie je vylúčené, že môže dôjsť aj k porušeniu základného práva na ochranu ich zdravia,“ informovala v správe Kancelária verejného ochrancu práv.

Mestu ďalej Dubovcová vyčíta aj to, že zodpovedné osoby nepomohli obyvateľom po požiari spísať žiadosti o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci, pričom uvádza, že nie je jasné, či boli obyvatelia vyhorenej bytovky o tejto možnosti informovaní.

Problémom je aj výška poplatku za unimobunku, ktorý je podľa ombudsmanky násobne vyšší oproti priemerne prepočítanej cene na meter štvorcový v pôvodných bytoch nižšieho štandardu. V porovnaní vychádza správa z nájomnej zmluvy z apríla 2016 za 2-izbový byt o výmere 59 m2, ktorý sa nachádzal v požiarom zasiahnutom bytovom dome na Bratislavskej ulici. Prenajatý bol za 23,14 eur mesačne.

„Za toto prístrešie, určilo mesto 6,85 krát vyššie nájomné, než bolo nájomné za 2-izbový byt o výmere 59 m2. Okrem toho, týmto rodinám, prevažne v hmotnej núdzi a v situácii po živelnej pohrome, za užívanie prístrešia boli vyfakturované preddavky na poplatky za elektrinu v stovkách €,“ vyčíta postupu mesta správa.


Prečítajte si viac:


  • Trenčín
  • |
  • 07 december 2023, 12:34
Upozornenie na uzávierku ulice v Trenčíne