Po meste sú opäť rozmiestnené kartónové reklamné pútače


Foto: Po meste sú opäť rozmiestnené kartónové reklamné pútače

Viacerí čitatelia nás upozornili na ďalšie reklamné pútače, ktoré boli rozmiestnené po stĺpoch verejného osvetlenia a zastávkových označníkoch. Kartónové reklamy pripevnené sťahovacími páskami sú opäť po celom meste a propagujú blížiacu sa akciu. Podobnú reklamu využívajú najčastejšie cirkusy. Mnohým obyvateľom mesta ale takýto spôsob propagácie prekáža a neustále proti nemu bojujú.

Obrátili sme sa na mesto Žilina s otázkou, či už je táto reklama evidovaná a či bude odstránená. Odpoveď uviedol hovorca mesta, Pavol Čorba:

“Reklamné pútače sme zaevidovali, priestupok je v súčasnosti v riešení.”

Mesto má nelegálnu reklamu zadokumentovanú, prebieha objasňovanie.


Mestská polícia Žilina (MP) postupuje tak, ako v predchádzajúcich prípadoch v zmysle VZN č. 3/2012 o RIP zariadeniach na území mesta Žilina, resp. v zmysle VZN č. 16/2016 o podmienkach vylepovania a umiestňovania plagátov.

Za porušenie VZN môže MP uložiť v blokovom konaní pokutu do 33 €, v prípade nerešpektovania výzvy na odstránenie RIP zariadení postupujeme vec na správne konanie OÚ Žilina podľa zákona o priestupkoch.

Niektorí poslanci mestského zastupiteľstva hľadajú spôsob, ako zabrániť tomu, aby sa situácia pravidelne opakovala. Riešením by mohla byť pokuta do výšky až 6 638 eur.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu