Cirkusy sústavne rozmiestňujú reklamy a porušujú VZN. Poslanci hľadajú spôsob, ako ich zastaviť


Foto: Cirkusy sústavne rozmiestňujú reklamy a porušujú VZN. Poslanci hľadajú spôsob, ako ich zastaviť
Galéria: 3 fotky

Viacerí čitatelia nás upozorňujú na reklamné pútače, ktoré sú tento rok už druhý krát rozmiestnené po celom meste. Každý cirkus, ktorý k nám zavíta, osadí kartónové reklamy na stĺpy verejného osvetlenia. Okrem toho, že táto nevkusná reklama prekáža obyvateľom nášho mesta, často zakrýva výhľad do križovatiek a zákrut.

”Škaredí to mesto, veď na každom stĺpe po celom sídlisku máme tú istú reklamu. Človek čo to rozmiestňuje asi nemá rozum. Navyše ju potom nedajú dole ale nechajú nech sa rozpadne,” hovorí Jana, obyvateľka Soliniek.

“Chcem sa opýtať, aké je teraz aktuálne stanovisko mesta k propagácií cirkusov. Nám tu na Hlinách chlapík práve obliepa všetky trolejové a osvetľovacie stĺpy. Nehovoriac že je na plagáte zasa zvieratko, hnevá ma, že aj keď je cirkus už dávno preč, tieto pútače neodstránia a špatia ulice. Nie je to náhodou zakázané ? Ak áno, mala by sa na to pozrieť Mestská polícia,” napísala čitateľka Eva.

Mesto má nelegálnu reklamu zadokumentovanú, prebieha objasňovanie

Mestská polícia Žilina (MP) postupuje tak, ako v predchádzajúcich prípadoch v zmysle VZN č. 3/2012 o RIP zariadeniach na území mesta Žilina, resp. v zmysle VZN č. 16/2016 o podmienkach vylepovania a umiestňovania plagátov.

“Za porušenie VZN môže MP uložiť v blokovom konaní pokutu do 33 €, v prípade nerešpektovania výzvy na odstránenie RIP zariadení postupujeme vec na správne konanie OÚ Žilina podľa zákona o priestupkoch. RIP zariadenia cirkusu Aleš máme zadokumentované, priestupok je v štádiu objasňovania,” uviedol hovorca mesta Pavol Čorba.

Pokuty sú nízke, riešením by mohol byť zákon 27b o správnom delikte

Podľa poslankyne Vlčiniec, ale aj podľa niektorých obyvateľov sú pokuty príliš nízke. Poslankyňa Iveta Martinková hľadá preto spôsob, ako sa tejto reklamy zbaviť úplne a prinútiť cirkusy, aby s tým prestali. 


Na vedení mesta sa teraz hovorí o možnosti uplatnenia zákona § 27b.

§ 27b Správne delikty

(1) Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak

a) poruší nariadenie,

(2) Obec uloží pokutu za správne delikty podľa odseku 1 do 6 638 eur.

“Verím, že tento krok by odradil prevádzkovateľov cirkusov od ďalšieho porušovania, našich nariadení” uviedla poslankyňa Iveta Martinková.

Zostáva nám len dúfať, že reklamy sa podarí odstrániť čo najskôr a vedenie mesta nájde také riešenie, ktoré trvalo odradí ďalšie cirkusy v pokračovaní jej rozmiestňovania.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo


Prečítajte si viac: