Cirkusy sústavne rozmiestňujú reklamy a porušujú VZN. Poslanci hľadajú spôsob, ako ich zastaviť