Výrub stromov v lesoparku Chrasť? Stromy sú napadnuté škodcami


Foto: Výrub stromov v lesoparku Chrasť? Stromy sú napadnuté škodcami Foto: ilustračné / lesytanap.sk

Mesto Žilina informuje občanov, že v Lesoparku Chrasť k výrubu drevín, ktoré boli napadnuté lykožrútom. Ak by totiž neboli odstránené choré dreviny, hrozilo by, že by sa nákaza rozšírila aj na zdravé stromy. Súhlas na ich vyťaženie dáva v zmysle zákona o lesoch odborný lesný hospodár Pavol Marko. Prevenciou mesto zabránilo ďalšiemu šíreniu škodcov.

„Možno registrujete, že zdravotný stav lesov Slovenska v posledných dvoch desaťročiach je najlepší. K najviac postihnutým patria smrekové časti porastov severovýchodného Slovenska, čo môžeme najmarkantnejšie sledovať najmä v susednom regióne Kysúc, kde nám v období od roku 2003 v dôsledku hmyzích a veterných kalamít v niektorých katastroch ubudlo až 70 % smrekových porastov. Kalamity, žiaľ, neobišli ani smrečiny žilinského lesoparku, vysychajú nám najmä porasty v rubnom a predrubnom veku 60 až 80 rokov,” povedal odborný lesný hospodár so 40 ročnou praxou Pavol Marko.

Zistenú kalamitu je správca povinní v zmysle zákona č. 326/2005 z. z. o lesoch spracovať v lehote do 6 mesiacov od jej vzniku. V prípade napadnutia podkôrnym hmyzom sa však táto lehota skracuje, pretože napadnuté stromy jen utné spracovať a odstrániť ešte pred vyletením dospelých imág. Tým sa nám lehota na výrub skracuje na približne 4-6 týždňov, v opačnom prípade by celá novovyletená generácia nezvratným spôsobom poškodila a zlikvidovala aj zvyšok dospelého porastu.

Mesto Žilina preto pristúpilo k odstráneniu napadnutých drevín v Lesoparku Chrasť. Minulý rok bolo v mesiacoch máj a november vyrúbaných v objeme približne 250 m³ kalamitného dreva (nie stromov). Všetko bola podkôrniková kalamitná ťažba, smreky boli napadnuté lykožrútom. Ak by nedošlo k odstráneniu napadnutých drevín, hrozilo by, že nákaza by napadla aj zdravé stromy, čo by malo negatívny dopad na les ako taký v Lesoparku Chrasť. Touto prevenciou sa zachránilo nespočetné množstvo zdravých stromov.

Prečítajte si viac:Zdroj: Mesto Žilina