Reštaurátori v Liptovskom múzeu odhalili meno autora takmer 200-ročného obrazu


Foto: Reštaurátori v Liptovskom múzeu odhalili meno autora takmer 200-ročného obrazu Foto: liptovskemuzeum.sk

Liptovské múzeum v Ružomberku sa pochválilo jedným z diel, na ktorých sa v uplynulých mesiacoch robili reštaurátorské úpravy. Je ním takmer 200-ročná oltárna maľba s názvom Ukrižovanie, ktorá meria viac než 2 metre. Múzeum dielo získalo v roku 1957, jeho autor bol v tej dobe neznámy. 

Reštaurátorské zásahy trvali od októbra 2020 do apríla 2023 a realizoval ich akademický maliar Jozef Dorica,“ vysvetľuje Liptovské múzeum na svojej stránke. Olejová maľba znázorňuje tradičnú scénu, prítomnú už stáročia na sakrálnych umeleckých dielach. Pred zásahom reštaurátorov bol obraz v havarijnom stave, s množstvom prasklín a dier v plátne.

Pri opravách bolo na zadnej strane plátna objavených päť záplat, ktoré zdanlivo neplnili žiadnu funkciu. Po odstránení jednej z nich sa odhalilo meno maliara – Emericus Boboth. Ten bol kedysi farárom z Hrboltovej a tento obraz namaľoval v roku 1826.


Objavený nápis je v latinčine a v doslovnom preklade hovorí: „Všetko pre väčšiu slávu Božiu namaľoval osobne Imrich Boboth farár hrboltovský roku pána 1826.“


Prečítajte si viac: