Kronika mesta od roku 1989? Prečítate si ju aj na webe


Foto: Kronika mesta od roku 1989? Prečítate si ju aj na webe
Galéria: 2 fotky

Zaujíma vás história mesta Žilina? Potom medzi dôležité informačné zdroje po novom môžete zaradiť aj kroniku mesta, a to od roku 1989 V uplynulých týždňoch začali pracovníci odboru tlačového a zahraničných vecí Mestského úradu v Žiline na web postupne zverejňovať jednotlivé ročníky Kroniky mesta Žilina. Vo formáte PDF sa tak zápisy nedávnych aj dávnejších udalostí stanú prístupnými širokej verejnosti.

V rámci celoslovenského trendu digitalizovania kultúrneho dedičstva a zverejňovania na internet prišli zamestnanci odboru tlačového a zahraničných vecí Mestského úradu v Žiline s nápadom sprístupniť širokej verejnosti jednotlivé ročníky Kroniky mesta Žilina „on-line“ vo formáte PDF.

Kroniku píše od revolúcie jeden muž

Písanie kroniky je dôležitou súčasťou mestskej či obecnej histórie a podnetným zdrojom informácií o minulosti. Kroniku mesta Žilina píše RNDr. Ján Štofko – oficiálny kronikár nášho mesta a zamestnanec Mestského úradu v Žiline. „Kroniku môjho rodného mesta vediem nepretržite od roku 1989. Pri čítaní jednotlivých ročníkov je vidno, ako sa postupne vyvíjala technika a vylepšoval grafický vzhľad kroniky za posledné štvrťstoročie,“ približuje kronikár mesta Žilina. „Všetkým čitateľom prajem príjemné čítanie Kroniky mesta Žilina. Skôr narodení si tak môžu pripomenúť rôzne udalosti a tí mladší sa môžu dozvedieť nové informácie o dianí v našej Žiline v minulosti,“ dodáva Ján Štofko.

Vytlačené Kroniky mesta Žilina (ročníky 1989 – 2014) sú k nahliadnutiu na Radnici mesta Žilina a v Štátnom archíve v Bytči – pobočka Žilina na Framborskej ulici 9 v centre Žiliny, kde taktiež nájdete aj staršie ročníky Kroniky mesta Žilina spred roku 1989.

Priamy odkaz na kroniky: http://www.zilina.sk/co-sa-urobilo/202/.Prečítajte si viac:Zdroj: TS Mesto Žilina