Na Komenského a Hlinskej ulici sa pracuje na zmene radenia a odbočovania, niektoré pruhy zrušia


Foto: Na Komenského a Hlinskej ulici sa pracuje na zmene radenia a odbočovania, niektoré pruhy zrušia
Galéria: 4 fotky

Koncom roka 2016 sme vás informovali o plánovaných zmenách na uliciach Komenského a Hlinská, pri veľkogarážach. Na ceste, kde sú v jednom úseku až 4 jazdné pruhy + 1 pre MHD, dôjde k zmene organizácie dopravy a tiež k zmene radenia. Úpravy sa dotknú križovatky Komenského - Lichardova, ale čiastočne aj križovatky Saleziánska - Mostná - Hlinská - Nešporova. 

Niektorí vodiči mávajú problém s dávaním prednosti, iní sa nevedia správne zaradiť v pruhoch, či bezpečne odbočiť na hlavnú cestu. Počas dopravnej špičky, kedy týmito ulicami prejde naozaj veľký počet áut, býva ešte väčší problém. Uvedené križovatky sú navyše miestom častých nehôd a škodových udalostí. Mnohí vodiči preto apelovali na to, aby mesto začalo dopravnú situáciu riešiť.

Mesto Žilina pripravilo dopravný projekt, ktorého účelom je zvýšenie bezpečnosti v danej lokalite. Podľa vedúceho odboru dopravy na Mestskom úrade Žilina, dôjde k úprave vodorovného dopravného značenia a k úprave niektorých jazdných pruhov na Komenského a Lichardovej ulici, smerom na Hlinskú. Zmeny sa dotknú aj križovatky Nešporova - Hlinská - Saleziánska. Po ukončení prác by malo dôjsť k zlepšeniu dopravnej situácie a k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Bezpečnejší prechod cez cestu na Komenského ulici

Chodci prechádzajúci smerom od Lichardovej ulice na zastávku MHD Mostná a opačne, museli často čeliť nebezpečným situáciám na ceste so štyrmi jazdnými pruhmi. Priechod pre chodcov je síce dobre vyznačený, no problémom býva okrem arogancie niektorých vodičov aj neochota dať prednosť. Neraz sa navyše stalo, že autá, ktoré dávali prednosť boli obchádzané inými vodičmi cez voľné pruhy, čím boli ohrození ľudia na priechode.

„Už tam bolo viacero závažných dopravných nehôd, v tomto mieste bolo fakticky 5 jazdných pruhov a vodiči neúmerne zrýchľovali jazdu. Rovnako tomu bolo aj na ďalšej križovatke so Saleziánskou a Hlinskou,“ hovorí jeden z obyvateľov sídliska Hliny.

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Nové dopravné ostrovčeky a zníženie počtu jazdných pruhov

Pri priechode pre chodcov budú odteraz vytvorené 2 dopravné ostrovčeky, ktoré prispejú k väčšej bezpečnosti chodcov. Zároveň sa zníži počet jazdných pruhov z 5 na 4, pričom jeden z týchto pruhov zostane naďalej vyhradený pre zastávku MHD. V smere od centra mesta bude slúžiť vodičom 1 pruh pre priamu jazdu a 1 pre odbočenie doprava na Lichardovu. V opačnom smere bude po novom už len 1 pruh pre priamu jazdu a 1 pruh pre vozidlá MHD.

Na moste medzi Komenského a Hlinskou ulicou bude v smere od centra mesta už iba 1 pruh. Po úseku asi 30 metrov sa rozdelí cesta na 3 jazdné pruhy. Prvý z nich bude vymedzený pre odbočenie na ulicu Nešporova, druhý bude pre priamy smer a tretí bude určený pre odbočenie doprava, na ulicu Saleziánska. V opačnom smere, do centra Žiliny, bude na moste vymedzený 1 jazdný pruh pre priamy smer jazdy a 1 pruh pre odbočenie doľava na Lichardovu. 

„Je treba si na to postupne zvyknúť, lebo zo začiatku môžu vzniknúť chaotické situácie. Najmä treba dávať pozor pri výjazde z Mostnej na Komenského alebo Hlinskú,“ uvádza čitateľ.

Táto zmena organizácie dopravy ale nevyrieši možnosť odbočenia z Komenského ulice na Mostnú - v smere na Poprad. Vodiči, ktorí nechcú jazdiť dookola cez Saleziánsku ulicu, tu odbočujú cez dvojitú plnú čiaru, aby si skrátili cestu. Problematické zostane pravdepodobne aj vychádzanie zo Saleziánskej a Nešporovej ulice na Hlinskú.

Tento problém bol navrhovaný riešiť v danom mieste kruhovým objazdom, čo zatiaľ nebolo schválené.Prečítajte si viac:


  • Trenčín
  • |
  • 07 december 2023, 12:34
Upozornenie na uzávierku ulice v Trenčíne