Na podanie žiadosti o hlasovací preukaz máte ešte dva týždne. Ako na to?


Foto: Na podanie žiadosti o hlasovací preukaz máte ešte dva týždne. Ako na to? Foto: unsplash.com

Dátum konania prezidentských volieb sa neúprosne blíži. Prvé kolo sa uskutoční 23. marca a druhé 6. apríla. Čo však robiť, ak sa v čase konania volieb budete nachádzať mimo trvalého bydliska? Môžete požiadať o hlasovací preukaz. 

Požiadať oň môžete hneď niekoľkými spôsobmi. Osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb na miestnom úrade. V prípade prvého kola to je do 22. marca a pred druhým kolom do 5. apríla. Obec vydá preukaz bezodkladne. Na obecný úrad tiež môžete poslať list a požiadať tak o vydanie preukazu v listinnej podobe. Takáto žiadosť musí byť obci doručená najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, teda do 4. marca a 14. marca pre prvé a druhé kolo.

O preukaz môžete požiadať aj elektronicky. Pre žiadosť platia tie isté termíny ako pre žiadosť v listinnej podobe. Zaslať ju teda treba najneskôr 15 dní pred konaním volieb. „Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú, e-mailovú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce,“ informuje ministerstvo vnútra.

Čo všetko musí obsahovať žiadosť?

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (v prípade, že o oň nežiadate osobne).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. V prípade, že si preukaz nebudete môcť prevziať vy osobne, môžete v písomnej alebo elektronickej žiadosti uviesť splnomocnenú osobu, ktorá ho prevezme za vás. V žiadosti však musíte uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. 

„Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom,“ informuje ministerstvo.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu