ZOZNAM Volebných miestností v Žiline: Viete, ktorá je tá vaša?


Foto: ZOZNAM Volebných miestností v Žiline: Viete, ktorá je tá vaša?

Predčasné parlamentné voľby začínajú už v sobotu 30. septembra ráno, kedy sa o 07:00 hod. otvoria volebné miestnosti. V tento deň si celé Slovensko zvolí svojich zástupcov do Národnej rady SR na najbližšie štyri roky. Viete, na akej adrese máte odovzdať svoj hlas?

Zoznam volebných miestností a adries voličov:

1. Mestský úrad v Žiline (Staré mesto), Žilina, Námestie obetí komunizmu 1:

Námestie obetí komunizmu.

2. Mestský úrad v Žiline (Staré mesto), Žilina, Námestie obetí komunizmu 1:

Bottova, Čepiel, Dolný val, Farská ulička, Hodžova, Horný val, J. M. Geromettu, Jána Reka, Jezuitská, Jozefa Vuruma, Makovického, Mariánske námestie, Mydlárska, Na bráne, Na priekope, Námestie Andreja Hlinku, Pernikárska, Pivovarská, Predmestská (2, 2A, 2B, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29), Radničná, Republiky, Sad na Studničkách, Sirotárska, Sládkovičova, Štúrova, Vojtecha Spanyola.

3. Mestský úrad v Žiline (Staré mesto), Žilina, Námestie obetí komunizmu 1:

1. mája, Daniela Dlabača, Jána Milca (1, 3, 5, 6, 8, 10A, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 28, 28A, 30, 32), Kukučínova, M. R. Štefánika (3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31), Moyzesova (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18), Nám. gen. M. R. Štefánika, Národná, P. O. Hviezdoslava (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 28, 29, 31), Sad SNP, Vojtecha Tvrdého.

4. Spojená škola Kráľovnej pokoja (Staré mesto), Žilina, Na Závaží 2:

Jána Milca (23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 52, 52A, 54, 56, 58, 60, 62), M. R. Štefánika (28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 203), Moyzesova (15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 63A, 64, 65, 66, 68, 70), Na stave, Na Závaží, P. O. Hviezdoslava (17, 21, 23, 25, 27, 34, 37, 38, 40, 48, 54, 54A), Revolučná, Rybníky

5. Spojená škola Kráľovnej pokoja (Staré mesto), Žilina, Na Závaží 2:

Hlboká cesta, Janka Kráľa, Košická, Pltnícka, Pod Hôrkou, Predmestská (28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 71, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 90A, 91, 95), Pri Celulózke.

6. MŠ A. Kmeťa – elokované pracovisko Hollého (bývalá ZŠ Hollého, Staré Mesto), Žilina, Hollého 66:

Bratislavská, Czambelova, Gazdova, Kragujevská, Kysucká, Na Sihoti, Na strelnici, Oceliarska, Radlinského, Sasinkova, Športová, Štefana Furdeka, Uhoľná.

7. MŠ A. Kmeťa – elokované pracovisko Hollého (bývalá ZŠ Hollého, Staré Mesto), Žilina, Hollého 66:

Andreja Kmeťa, Framborská, Fraňa Mráza, Hollého, J. M. Hurbana, Jánošíkova, Kálov, Scheerova, Šoltésovej.

8. Obchodná akadémia Veľká okružná (Staré mesto), Žilina, Veľká okružná 30:

Daniela Krmana, Dolné Rudiny, Fedora Ruppeldta, Legionárska, Martina Rázusa, Murgašova, Na Šefranici, Námestie Žilinskej synody, Pavla Mudroňa, Priemyselná, Stárkova, Tichá, Tolstého, Závodská cesta.

9. Obchodná akadémia Veľká okružná (Staré mesto), Žilina, Veľká okružná 30:

Daxnerova (1, 2, 3, 4, 5), Hálkova, Jána Kalinčiaka, Jesenského, Klemensova, Kuzmányho, Námestie požiarnikov, Orolská, Veľká okružná (2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59).

10. Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa (Staré mesto), Žilina, Romualda Zaymusa 3:

Jozefa Cígera Hronského, Juraja Fándlyho, Komenského (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16A, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 46), Palárikova, Romualda Zaymusa, Rovniankova.

11. Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa (Staré mesto), Žilina, Romualda Zaymusa 3:

Antona Bernoláka (1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19B, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38A, 40, 42, 44, 46), Veľká okružná (58, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90).

12. Stredná odborná škola elektrotechnická (Hliny), Žilina, Komenského 50:

Antona Bernoláka (25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 48, 48A, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70).

13. Stredná odborná škola elektrotechnická (Hliny), Žilina, Komenského 50:

Čajakova, Komenského (45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63A, 63B, 65), Puškinova, Tomáša Ružičku.

14. Základná škola Lichardova (Hliny), Žilina, Lichardova 24:

Lichardova.

15. Základná škola Lichardova (Hliny), Žilina, Lichardova 24:

Ambra Pietra, Daxnerova (6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 39, 41), Halašova, Juraja Slottu, Kollárova, Rajecká (1, 3, 5, 7), Suvorovova, Vajanského.

16. Základná škola Jarná (Hliny), Žilina, Jarná 20:

Bytčická, Jarná, Kamenná, Pri Rajčianke, Rajecká (12, 17, 18, 28, 40), Severná, Škultétyho, Žitná.

17. Základná škola Jarná (Hliny), Žilina, Jarná 20:

Bánovská cesta, Gabajova, Saleziánska.

18. Základná škola Vendelína Javorku (Hliny), Žilina, Vendelína Javorku 32:

Hlinská, Lenčova.

19. Základná škola Vendelína Javorku (Hliny), Žilina, Vendelína Javorku 32:

Hečkova (3, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 39, 40, 41, 45, 47, 49, 51, 53), Ružová.

20. Základná škola Vendelína Javorku (Hliny), Žilina, Vendelína Javorku 32:

Alexandra Rudnaya (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 22B, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 36A, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51, 52, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65), Andreja Lemeša, Antona Petrovského, Benjamína Martinského, Čulenova, Festivalová, Gabriela Povalu, Hečkova 17, Jána Kovalíka, Juraja Papánka, Juraja Sklenára, Kraskova, Majochova, Mila Urbana, Nešporova, Poľná, Stavbárska, Tajovského (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80), Vendelína Javorku.

21. Súkromná základná škola (Bôrik), Žilina, Oravská 11:

Alexandra Rudnaya (66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 110), Bajzova (2, 4, 6, 8, 10, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), Bezručova, Kvetná, Ladiverova.

22. Súkromná základná škola (Bôrik), Žilina, Oravská 11:

Bajzova (23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 48A), Oravská.

23. Stredná odborná škola stavebná (Bôrik), Žilina, Tulipánová 2:

Andreja Žarnova, Bôrická cesta, Cesta k Paľovej búde, Gabčíkova, Janka Silana, Koceľova, Lipová, Mojmírova, Na Malý Diel, Na Veľký Diel, Ovsená, Pod hájom, Pribinova, Rastislavova, Rudolfa Dilonga, Slavomírova, Svätoplukova, Tajovského (3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 5, 5A, 5B, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27A, 29, 31, 33), Tulipánová, Univerzitná, Veľkomoravská, Za plavárňou.

24. Základná škola s materskou školou Gaštanová (Solinky), Žilina, Gaštanová 56:

Borová (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24).

25. Základná škola s materskou školou Gaštanová (Solinky), Žilina, Gaštanová 56:

Borová (25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45).

26. Základná škola s materskou školou Gaštanová (Solinky), Žilina, Gaštanová 56:

Gaštanová (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28).

27. Základná škola s materskou školou Gaštanová (Solinky), Žilina, Gaštanová 56:

Gaštanová (29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56).

28. Základná škola s materskou školou Gaštanová (Solinky), Žilina, Gaštanová 56:

Javorová, Smreková (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

29. Základná škola s materskou školou Gaštanová (Solinky), Žilina, Gaštanová 56:

Smreková (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 39, 39A).

30. Základná škola Limbová (Solinky), Žilina, Limbová 30:

Limbová.

31. Základná škola Limbová (Solinky), Žilina, Limbová 30:

Dubová.

32. Základná škola Limbová (Solinky), Žilina, Limbová 30:

Platanová.

33. Základná škola Limbová (Solinky), Žilina, Limbová 30:

Jaseňová (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19).

34. Základná škola Limbová (Solinky), Žilina, Limbová 30:

Jaseňová (20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46).

35. Základná škola Limbová (Solinky), Žilina, Limbová 30:

J. Tombora, Kopanice, M. Šinského, Osiková, Pod hliniskom, Prielohy, Zábrehy, Zadný dielec.

36. Základná škola s materskou školou Sv. Gorazda (Vlčince), Žilina, Sv. Gorazda 1:

Astrová, Černovská, Ďurka Langsfelda, Krátka, Lombardiniho, Sv. Bystríka, Sv. Gorazda.

37. Základná škola s materskou školou Sv. Gorazda (Vlčince), Žilina, Sv. Gorazda 1:

Eduarda Nécseya, Námestie Ľudovíta Fullu.

38. Základná škola s materskou školou Sv. Gorazda (Vlčince), Žilina, Sv. Gorazda 1:

Jána Vojtaššáka, Karola Kmeťku, Námestie Jána Pavla II., Poštová.

39. Gymnázium Varšavská (Vlčince), Žilina, Varšavská 1:

Bulharská, Pittsburgská.

  Pokračovanie článku pod reklamou  

40. Gymnázium Varšavská (Vlčince), Žilina, Varšavská 1:

Tulská.

41. Gymnázium Varšavská (Vlčince), Žilina, Varšavská 1:

Nanterská, Obchodná.

42. Gymnázium Varšavská (Vlčince), Žilina, Varšavská 1:

B. S. Timravy, Pražská.

43. Gymnázium Varšavská (Vlčince), Žilina, Varšavská 1:

Dobšinského.

44. Gymnázium Varšavská (Vlčince), Žilina, Varšavská 1:

Ľubľanská, Matice slovenskej, Obežná, Ústecká, Varšavská.

45. Gymnázium Varšavská (Vlčince), Žilina, Varšavská 1:

Berlínska, T. Vansovej, Záborského.

46. Základná škola Martinská (Vlčince), Žilina, Martinská 20:

Gemerská, Martinská.

47. Základná škola Martinská (Vlčince), Žilina, Martinská 20:

Zvolenská.

48. Základná škola Martinská (Vlčince), Žilina, Martinská 20:

Kubínska, Levočská, Popradská, Prešovská.

49. Základná škola Martinská (Vlčince), Žilina, Martinská 20:

Nitrianska, Piešťanská, Trenčianska.

50. Základná škola Karpatská (Vlčince), Žilina, Karpatská 11:

Trnavská.

51. Základná škola Karpatská (Vlčince), Žilina, Karpatská 11:

Fatranská.

52. Základná škola Karpatská (Vlčince), Žilina, Karpatská 11:

Gerlachovská, Minčolská, Polomská, Rosinská (30A, 30B, 32A, 32B, 32C, 34A, 34B, 34C).

53. Základná škola Karpatská (Vlčince), Žilina, Karpatská 11:

Karpatská (1, 2, 3, 4, 5, 9A, 13, 14, 15), Pod univerzitou, Poddielna, Tatranská, Vysokoškolákov.

54. Centrum sociálnych služieb Letokruhy (Vlčince), Žilina, Karpatská 6:

Karpatská (6, 7, 8, 9, 10).

55. Stredná odborná škola dopravná (Rosinky), Žilina, Rosinská 2:

Bagarova, Brezová, Jašíkova, Jazmínová, Majerská, Mikuláša Nigriniho, Mládeže, Nábrežná, Osloboditeľov, Rosinská (4, 7, 13, 24), Vážska.

56. Základná škola Námestie mladosti (Hájik), Žilina, Námestie mladosti 1:

Dadanova, Petzvalova (45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77).

57. Základná škola Námestie mladosti (Hájik), Žilina, Námestie mladosti 1:

Jura Hronca, Petzvalova (1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43A, 43B, 43C, 43D).

58. Základná škola Námestie mladosti (Hájik), Žilina, Námestie mladosti 1:

Baničova, Essenská.

59. Základná škola Námestie mladosti (Hájik), Žilina, Námestie mladosti 1:

Kempelenova, Korzo, Segnerova, Terasy.

60. Základná škola Námestie mladosti (Hájik), Žilina, Námestie mladosti 1:

Jedlíkova, Slnečné námestie, Stodolova.

61. Základná škola Námestie mladosti (Hájik), Žilina, Námestie mladosti 1:

Emanuela Fila, Mateja Bela, Mikovíniho.

62. Základná škola s materskou školou Do Stošky (Bánová), Žilina, Do Stošky 8:

Do Stošky, Jabloňová, Jedľová, Lesná, Mikuláša Dohnányho, Nezvalova, Oslobodenia, Osvety.

63. Základná škola s materskou školou Do Stošky (Bánová), Žilina, Do Stošky 8:

Bláhova, Družstevná, Jána Čajdu, K cintorínu, Malinová, Mesačná, Námestie sv. Jána Bosca, Riečna, Záhradnícka.

64. Základná škola Slovenských dobrovoľníkov (Budatín), Žilina, Slovenských dobrovoľníkov 7:

Bordová, časť obce Budatín 6181, Cesta k vodojemu, Cesta na záhumnie, Červená, Do Medzilužia, Do parku, Dolná, Hore vŕškom, Horná, K múzeu, Ku zvonici, Lúčna, Modrá, Na starej hradskej, Okrová, Slnečná, Topoľová, Záhradná, Zámocká, Závoz, Zelená.

65. Základná škola Slovenských dobrovoľníkov (Budatín), Žilina, Slovenských dobrovoľníkov 7:

Azúrová, Béžová, Biela, Blankytná, Energetikov, Fialová, Hnedá, Karmínová Letná, Na lány, Námestie hrdinov, Purpurová, Radová, Sivá, Slovenských dobrovoľníkov, Strieborná, Tyrkysová, Železničná, Žltá.

66. Kultúrny dom Bytčica, Žilina, Dlhá 1:

Ametystová, Antona Bielka, Banícka, Berylová, Bystrická, Dlhá, Granátová, Jantárová, Pažite, Popperovská, Rubínová, Smaragdová, Tehelná.

67. Kultúrny dom Bytčica, Žilina, Dlhá 1:

Figurova, Hallonova, Hattalova, Hlavná, Chalupkova, Liesková, Lipovecká, Matuškova, Na stanicu, Na Záchrastí, Orgovánová, Pod Dielce, Révaiovská, Školský dvor, Štaffenovský dvor, Štrková, Za kostolom, Záchrastie.

68. Základná škola s materskou školou Brodňanská (Brodno), Žilina, Brodňanská 17:

Brodňanská, Brodno, Cezpoľná, Kapustná, Ku krížu, Ku studienke, Levanduľová, Na Tobolky, Nadskaličná, Orčiešová, Podskaličná, Sadová, Snežnická cesta, Za kaštieľom, Zábrežná, Záhrbie, Záhumenská, Zaroháčovská.

69. Základná škola (Mojšová Lúčka), Žilina, Rybné námestie 1:

Belicová, Hlavátková, Karasová, Lieňová, Lipňová, Mojšová Lúčka, Ostriežová, Pstruhová, Stará Mojšova Lúčka, Šťuková.

70. Materská škola Študentská (Považský Chlmec), Žilina, Študentská 15:

Alexyho, Bytčianska, Čerešňová, Egrešová, Fialková, Gavlovičova, Hlavná cesta, Horská, Hroznová, Medzierka, Morušová, Mýtna, Na Hôrke, Na Majerisku, Nižedvorská, Nová, Pod Laščeky, Pod Skalkou, Pomocná, časť obce Považský Chlmec, Požiarnická, Pri Kysuci, Študentská, Višňová, Vysoká, Závozská, Zúbekova.

71. Materská škola Dedinská (Strážov), Žilina, Dedinská 1:

Agátová, Bukovinská, Dedinská, Hričovská, Pri rieke, Priehradná, Prieložná, Rajčianska.

72. Kultúrny dom Trnové, Žilina, Dolná Trnovská 5:

Cintorínska, Do Brezičia, Do Brezníka, Do Stávku, Dunajská, Horná Trnovská, Hornádska, Chotárna, Klimovské, Magočovská, Na Bárek, Ohradská, Ondavská, Ovocinárska, Pod Grendel, Skotňa, Slnečnicová, Šenkárovská, časť obce Trnové (713, 772, 808, 1056, 1178), Trnovská medzierka.

73. Kultúrny dom Trnové, Žilina, Dolná Trnovská 5:

Do Mažiarca, Do Rovní, Dolná Trnovská, Hanušákova, Hronská, Ipeľská, Laborecká, Na kopci, Na Rovniach, Nový Domov, Okrajová, Potoky, Rakové, Šibeničná, Za potokom.

74. Kultúrny dom Vranie, Žilina, Vrania 1:

Boncova, Ďatlia, Drozdia, Holubia, Jastrabia, K Rochovici, Labutia, Stehličia, Stračia, Vrania, Vranie.

75. Materská škola Ku škôlke (Zádubnie), Žilina, Ku škôlke 11:

Druhá, Kolmá, Ku škôlke, Malá, Na dolinu, Oblúková, Piata, Pod Adamovcom, Pod Bukovinou, Pod majerom, Prvá, Pustá, Richtárska, Spojná, Šiesta, Štvrtá, Tretia, Údolná, Zádubanská, Zádubnie, Zástranská.

76. Kultúrny dom Zástranie, Žilina, Kultúrna 24:

Belajov dvor, Brodňanov dvor, Do Magúr, Do toboliny, Hore humnami, Jána Mičicu, Jaššov dvor, Kostolná, Kožov dvor, Kubov dvor, Kultúrna, Medzi plotmi, Na chotári, Na skotni, Na Straník, Na vráta, Ondráškov dvor, Pod cintorínom, Stará dedina, Škorvánkov dvor, Zástranie.

77. Základná škola s materskou školou Školská (Závodie), Žilina, Školská 49:

9. mája, Bočná, Cesta na štadión, Ferka Urbánka, Krížna, Kvačalova, Matúša Kavca, Mostová, Na Zápletí, Nábrežie Rajčianky, Pekná, Pietna, Pod jarkom, Pod vinicou, Potočná, Samuela Timona, Strážovská, Školská, Západná.

78. Základná škola s materskou školou Školská (Závodie), Žilina, Školská 49:

B. Němcovej, Drieňová, Gogoľova, Hôrecká cesta, Juraja Závodského, Martina Benku, Mládežnícka, Orlík, Pod Hradiskom, Pod sadom, Prúty, Roľnícka, Vavrinca Ottmayera.

79. Kultúrny dom Žilinská, Lehota, Žilina, Žilinská Lehota 76:

Dolová, Kortinská, Na cintorín, Na Slini, Na Stráni, Pod Dúbravou, Pod záhradkou, Skotňová, Žilinská Lehota.

Hlasovať však nie je nutné iba v uvedených volebných miestnostiach. „Občan Slovenskej republiky môže požiadať (obec, v ktorej má trvalý pobyt) o vydanie hlasovacieho preukazu, ktorý ho oprávni zúčastniť sa volieb mimo svojho trvalého bydliska,“ uvádza oficiálny web verejnej správy. Zistite, ako preukaz vybaviť.

Prečítajte si viac: