Stane sa hrobka na židovskom cintoríne v Bytči národnou kultúrnou pamiatkou? Vlastník pozemku s tým súhlasí


Foto: Stane sa hrobka na židovskom cintoríne v Bytči národnou kultúrnou pamiatkou? Vlastník pozemku s tým súhlasí Foto: Facebook/Krajský pamiatkový úrad Žilina

Krajský pamiatkový úrad v Žiline bude mať zrejme už čoskoro vo svojom pamiatkovom fonde ďalšie architektonické dielo. Stať by sa ním mala Popperovská hrobka, ktorá sa nachádza na židovskom cintoríne neďaleko Bytče, v obci Hliník nad Váhom.

Ako uvádzajú pamiatkári na sociálnej sieti, vlastník pozemku, kde sa hrobka nachádza, dlhé roky váhal nad tým, či stavbu dovolí vyhlásiť za národnú kultúrnu pamiatku. Napokon im však prejavil svoj súhlas.

„Vyhlásiť objekt alebo predmet za národnú kultúrnu pamiatku možno z právneho hľadiska aj bez súhlasu vlastníka, no nie je to optimálne riešenie. Vždy je dobré, ak sa s týmto zámerom vlastník stotožní,“ píšu pamiatkári. 

Preto ho už dopredu, pred vypracovaním samotného návrhu na vyhlásenie, o takom zámere informovali a danú vec s ním konzultovali. V súčasnosti už majú návrh na vyhlásenie hotový.

Neoklasicistickú hrobku dal na židovskom cintoríne pre seba a svoju prvú manželku Evelínu začiatkom 80. rokov 19. storočia postaviť barón Leopold Popper de Podhrágy. Vyše štyri metre vysoký panteón z bieleho mramoru tvorí dodnes dominantu celého objektu. 

Ako uvádza mesto Bytča, podobné impozantné hrobky je v Európe možné nájsť iba na cintorínoch vo Varšave, Viedni alebo v Prahe. 


Prečítajte si viac: