Žilinskí poslanci po proteste prokurátora upravili VZN spojené s kauzou Nosorožec, zmeny však pubu nepomôžu


Foto: Žilinskí poslanci po proteste prokurátora upravili VZN spojené s kauzou Nosorožec, zmeny však pubu nepomôžu

Žilinskí mestskí poslanci dnes, v pondelok 24. apríla 2023, na 4. zasadnutí mestského zastupiteľstva jednohlasne schválili úpravy v kontroverznom Všeobecnom záväznom nariadení (VZN) č. 11/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina. Zareagovali tak na doručený protest prokurátora Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky zo 14. marca 2023.

Dokument od prokurátora JUDr. Petra Mihála prerokovala Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktorá následne odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Žiline protestu vyhovieť. V ňom prokurátor JUDr. Peter Mihál poukázal na rozpor v článku 3 odsek 6 a článku 3a. „Práve v týchto ustanoveniach, ste zvýhodnili konkrétne prevádzky, čo zákonná úprava neumožňuje,“ uviedol Mihál na mestskom zastupiteľstve.

Podľa sporného odseku VZN mohlo mestské zastupiteľstvo určiť konkrétnej prevádzke na základe odôvodnenej žiadosti prevádzkový čas nad rámec všeobecného prevádzkového času, pričom následne bolo vymenovaných osem takýchto prevádzok. Takéto konanie je však podľa prokurátora nezákonné. Samospráva totiž môže postupovať v týchto prípadoch len stanovením všeobecných podmienok pre neurčitý počet subjektov, ktoré budú platiť v rámci označenej zóny. Tou pritom môže byť napríklad aj ulica.


Po vyhovení protestu prokurátora poslanci následne schválili navrhované zmeny v samotnom VZN. Vyššie uvedený postup umožnenia predĺženia prevádzkového času nad rámec sa tak vypustil spolu s vytýčením jednotlivých prevádzok, ktoré po schválení žiadosti mohli mať dvere pre zákazníkov otvorené dlhšie. Výsledné znenie VZN tak upravuje prevádzkové hodiny len na základe kategórií jednotlivých prevádzok s výnimkou ulíc Na priekope a Dolný Val.

Prevádzky v tejto lokalite majú naďalej obmedzené otváracie hodiny. Medzi nimi je aj Pub Nosorožec, ktorého prevádzkovatelia považujú tento krok za obmedzovanie nočného života v centre mesta. Podľa Generálnej prokuratúry SR je však takéto definovanie určenia pravidiel času prevádzky na základe lokality v poriadku.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu