Asociácia Nepočujúcich Slovenska pomáha ľuďom počas pandémie, zabezpečuje balíčky základných potrieb


Foto: Asociácia Nepočujúcich Slovenska pomáha ľuďom počas pandémie, zabezpečuje balíčky základných potrieb Foto: KC ANEPS Žilina

Slovenským zdravotníckym zariadeniam pomáha zvládať situáciu s pandémiou koronavírusu aplikácia Kto pomôže Slovensku. Tá vznikla s účelom prepojenia ľudí, firiem a organizácií, ktoré môžu a dokážu pomôcť tým, ktorí o pomoc žiadajú.

O pomoc mohli požiadať zdravotnícke zariadenia, sociálne zariadenia, občianske združenia a iné organizácie, ktoré sú zamerané na pomoc. Správcom aplikácie, ktorej cieľom je cez prehľadný systém financovania a zabezpečenia materiálnej pomoci pomáhať nemocniciam a domovom sociálnych služieb, je Nadácia Pontis.

Druhá vlna pandémie COVID-19 zasiahla aj  Asociáciu Nepočujúcich Slovenska (ANEPS), ktorá sa ešte počas jari zaregistrovala do aplikácie pomoci a v spolupráci so spoločnosťou TESCO získala potravinovú pomoc pre mnohých ľudí v núdzi. Ďalšia registrácia bola zameraná na získanie hygienických balíčkov do domácností so sluchovo postihnutým členom.

„Mnohí sluchovo postihnutí prišli počas prvej vlny pandémie o prácu a tým aj o časť rodinného príjmu. V čase krízy je oveľa ťažšie nájsť si novú prácu, lebo mnohé prevádzky sú zatvorené. Situácia ľudí so sluchovým postihnutím je v tomto ešte zložitejšia, v dôsledku ich zdravotného postihnutia je ťažké nájsť vhodné miesto,“ uviedla Mária Krkošková z krajského centra nepočujúcich v Žiline.

Zámerom centra bolo získať hygienické balíčky so základnými pomôckami a potrebami na zabezpečenie hygieny ľudí a domácnosti a tie rozdeliť v rodinách, ktoré zložitá situácia počas pandémie COVID 19 zasiahla najviac. Získaním tejto pomoci sa podarí jednorazovo odľahčiť rodinné rozpočty rodín so sluchovo postihnutým členom.


„Na našu výzvu zareagovala DM drogéria, ktorej chceme veľmi pekne poďakovať za poskytnutú pomoc. Balíčky s hygienickými a dezinfekčnými potrebami zašleme do jednotlivých Centier nepočujúcich, ktoré ich rozdelia tým rodinám, ktoré boli pandémiou zasiahnutí, lebo prišli o prácu a príjem. Hygienické balíčky odovzdala pracovníčka DM drogérie p. Švaňová z predajne DM v Žiline a prevzala prezidentka Asociácie Nepočujúcich Slovenska Mgr. Janka Filipová,“ dodala M. Krkošková.

Asociácia Nepočujúcich Slovenska ANEPS je organizácia, ktorá je zameraná na obhajovanie práv a špecifických záujmov nepočujúcich osôb.

V rámci svojich činností začala počas koronakrízy vytvárať videá v posunkovom jazyku a s titulkami, aby mohla primeraným a zrozumiteľným spôsobom informovať ľudí so sluchovým postihnutím o opatreniach a ochrane zdravia svojich členov. Nepočujúce členky organizácie prispeli dobrovoľníckou prácou a šili ochranné rúška.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo


Zdroj: KC ANEPS Žilina