V poradovníku na nájomný byt čaká 218 žiadostí, najstaršia je z roku 2013


Foto: V poradovníku na nájomný byt čaká 218 žiadostí, najstaršia je z roku 2013 Foto: ilustračné

K 30. júnu 2017 evidovalo mesto Žilina spolu 218 žiadostí o pridelenie nájomného bytu. Oproti novembru 2016 ide o nárast žiadostí o 50, čo dokazuje zvyšujúci sa záujem o bývanie v mestských nájomných bytoch.

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu si môže podať fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, prípadne aj skôr, ak vďaka manželstvu nadobudla spôsobilosť na právne úkony. Žiadateľ musí mať ku dňu podania žiadosti trvalý pobyt na území mesta Žilina v dĺžke trvania viac ako 3 roky.

Pre úspešné zaradenie do poradovníka nesmie mať žiadateľ žiadne nevyrovnané záväzky voči mestu Žilina - napríklad daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zároveň nesmie byť ani nájomcom či vlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom akéhokoľvek bytu alebo rodinného domu.

Dopyt presahuje možnosti mesta, v súčasnosti má Žilina viac ako tisíc nájomných bytov

Rastúci dopyt po nájomných bytov je dlhodobý trend vo väčšine veľkých miest, v súčasnosti ich nestačí ani mesto Žilina pokrývať. Najstaršia žiadosť v poradovníku je z roku 2013. Druhá v poradí je žiadosť z roku 2014, po nich nasledujú žiadosti z roku 2015 a mladšie. V dlhodobom horizonte však počet neuspokojených žiadostí výrazne klesá, ešte pred niekoľkými rokmi bol násobne vyšší.

Môže za to aj zmena podmienok v prideľovaní. „V porovnaní spred šiestich rokov je to síce desaťkrát menej. Ale je to tým, že sme sprísnili podmienky, ktoré musí žiadateľ o mestský byt spĺňať,“ uviedol v minulosti primátor Žiliny Igor Choma.

V najbližších rokoch by mali vďaka dvom projektom - polyfunkčným domom na ulici Daniela Dlabača a v lokalite za Vuralom - pribudnúť stovky nových nájomných bytov. Okrem tejto výstavby zatiaľ mesto neplánuje ďalšiu. „Výstavby sú v súčasnosti plánované len na uvedených uliciach,“ spresnil hovorca mesta Žilina Pavol Čorba.

Mesto má v súčasnosti viac ako tisíc nájomných bytov, tie sú pod správou mestskej spoločnosti ŽILBYT. Mesto Žilina má 1 159 mestských nájomných bytov k 30. 6. 2017, ktorých správu zabezpečuje správcovská spoločnosť ŽILBYT, s.r.o,“ dodal Čorba.

Prečítajte si viac: