Pôvodca ropnej škvrny na Váhu stále nie je známy, inšpekcia po ňom pátra


Foto: Pôvodca ropnej škvrny na Váhu stále nie je známy, inšpekcia po ňom pátra Foto: ilustračné

V utorok 16. augusta 2016 sme vás informovali o tom, že na Váhu vznikla olejová švrna v dĺžke približne 500 metrov. Krátko po nahlásení vyrazili na miesto udalosti (Strážov) príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Žiline. Hasiči pri zásahu použili nornú stenu, ktorú natiahli na vodu a do ktorej látku postupne zachytávali. Tým zabránili zároveň rozširovaniu škrvy, neskôr ju posypali sorbentom a pozbierali.

Vinník nehody doteraz nie je známy, k úniku látok sa nikto neprihlásil. Udalosť však už prešetruje Slovenská inšpekcia životného prostredia. “Vzniknutá udalosť sa rieši podľa zákona o vodách ako mimoriadne zhoršenie vôd (MZV), do týchto chvíľ nie je známy jej pôvodca, pracovníčky SIŽP vykonávajú  miestne zisťovanie a obhliadku na kanalizáciách  s vyústeniami do toku Rajčianka a do Hričovskej nádrže,” uviedla vedúca odboru inšpekcie ochrany vôd Gabriela Ganse

Pôvodcovi škvrny hrozí pokuta až do výšky 165 tisíc eur


Ak sa podarí nájsť vinníka, hrozí mu pokuta až do výšky 165 tisíc eur. “Právnickej osobe- pôvodcovi mimoriadneho zhoršenia vôd hrozí podľa zákona pokuta od 700 do 165 000 eur,” spresnila Ganse.


Prečítajte si viac: