Nezodpovedný cyklista porušuje vyhlášku. Po upozornení začne byť agresívny


Foto: Nezodpovedný cyklista porušuje vyhlášku. Po upozornení začne byť agresívny

Počet cyklistov na cestách je vysoký aj počas zimných mesiacov. Množstvo z nich využíva bicykel na bežné prepravovanie sa, iní zasa na športovanie a rekreáciu. Väčšina sa už naučila používať reflexné prvky a jazdiť správne po cestách, aby predchádzali nehodám a nešťastiam. Stále sa však nájdu takí, ktorí majú svoje pravidlá a nerešpektujú, alebo nepoznajú zákon a vyhlášku o cestnej premávke. Neuvedomujú si, že ohrozujú nielen seba, ale aj iných účastníkov cestnej premávky.

Video zachytáva situáciu s cyklistami, ktorí šli po vozovke vedľa seba, čo im vyhláška o cestnej premávke zakazuje. “Po upozornení trúbením sa dotyčný cyklista nahneval, začal nadávať a bol agresívny. Neskôr mi búchal po aute a ukazoval vulgárne gestá,” píše vodič auta, ktorý situáciu zachytil na video.

Ak cyklisti jazdia po vozovke viacerí vedľa seba, riskujú pokutu až 100 eur. Zároveň obmedzujú plynulosť premávky a zvyšujú riziko, že do nich narazí auto. Dodržiavanie pravidiel má svoj zmysel. Pomáha to znižovať riziko nehody a vždy treba začať od seba. To platí aj pre cyklistov.

§ 55 Osobitné ustanovenia o cyklistoch
(2) Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky.