Mesto upozorňuje občanov, aby odpratali sneh a ľad z chodníkov


Foto: Mesto upozorňuje občanov, aby odpratali sneh a ľad z chodníkov Foto: ilustračné / cas.sk

Mesto Žilina upozorňuje občanov na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta. Sneh a ľad je potrebné odstraňovať z ciest, ale tiež z chodníkov a zo striech.

Zimnú údržbu v meste Žilina v zmysle Operačného plánu zimnej údržby zabezpečuje spoločnosť Žilinské komunikácie a. s., ktorá počas najbližších zimných mesiacov vykonáva podľa potreby posýpanie povrchu vozoviek inertným a chemickým materiálom, zhŕňanie, pluhovanie a odvoz snehu. Prednostne sa zabezpečuje zjazdnosť hlavných križovatiek, výpadových ciest a frekventovaných ulíc s premávkou mestskej hromadnej dopravy. V prípade, ak sa na nejakých miestach vyskytnú problémy s prejazdnosťou ciest či chodníkov, môžu ich občania nahlasovať na nepretržitú dispečersko-spravodajskú službu na tel. čísle: 041/ 565 23 71.

Zimnú údržbu chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam sú povinní zabezpečiť vlastníci, správcovia alebo užívatelia týchto nehnuteľností, zimnú údržbu parkovísk príslušní zmluvní nájomcovia. V zimnom období musí byť sneh odstránený z chodníkov najneskôr do 6.00 hod. alebo v čo najkratšom čase po ukončení sneženia, v priebehu dňa, viackrát až do 21.00 hod. Poľadovica musí byť odstránená čo najskôr posypom vhodným inertným materiálom.


Pre tento účel sú fyzické a právnické osoby povinné vybaviť svoje prevádzky a zariadenia potrebným náradím. Zhrnutý sneh sa ukladá na okraji vozovky. Hromady snehu nie je možné tvoriť na miestach, ktoré musia zostať voľné. Sú to najmä vstupy do jazdnej dráhy v mieste prechodu, zastávky dopravných prostriedkov, vjazdy do domov, úseky potrebné pre skladovanie tovaru , uhlia a pod. a pre prekládku smetných nádob na domové odpadky. Vstupy kanalizácie a šachty musia byť vždy voľné.

Ak sa vytvoria na streche alebo odkvape cencúle, vlastník alebo správca alebo užívateľ takejto nehnuteľnosti je povinný vykonať také opatrenia, aby cencúle a ľad zo strechy neohrozili život alebo zdravie ľudí.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny nájdete na: http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20091029142502.pdf.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu