Žilinskí poslanci chcú riešiť dopravu smerom na Rajec. Schvaľovať budú aj zámenu pozemkov


Foto: Žilinskí poslanci chcú riešiť dopravu smerom na Rajec. Schvaľovať budú aj zámenu pozemkov Foto: ilustračné

V utorok 23. apríla o 9:00 budú desiatykrát zasadať poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline. Čo všetko bude súčasťou rokovania? Vytvorili sme krátky prehľad niektorých bodov z programu schôdze. 


Zámena strategických pozemkov

Mesto chce vymeniť pozemky pri Centrálnej ulici a v lokalite Rosinskej cesty pri predajni Mercedes Benz za pozemky vo vlastníctve spoločnosti MK-TRADE. Tie sa nachádzajú na ulici Vysokoškolákov pri zastávke MHD, na pešej zóne, pri Bánovskej ceste a uliciach Kálov a Na bráne. Samospráva ich chce vysporiadat’ za účelom vybudovania cyklotrasy. 

Daň za vjazd áut do historickej časti mesta

Poslanci budú riešiť aj problematiku vjazdov do historickej časti mesta. Po novom bude daňovník povinný oznámiť zámer vojsť do historickej časti mesta. Všetky oznámenia vjazdu budú viazané na konkrétne evidenčné číslo vozidla. Zmenia sa hmotnostné obmedzenia pre pozvané vozidlá, aby sa zamedzilo zneužívaniu pozvánok pre vozidlá doručovacích služieb.

Dohoda s reklamnými spoločnosťami

Dohoda predstavuje urovnanie sporných práv finančného charakteru, vyplývajúcich z neoprávneného užívania mestských pozemkov. Spoločnosti, ktoré dohodu uzatvárajú, totiž majú umiestnené reklamné stavby na nehnutel’nostiach mesta bez toho, aby mali uzavretú nájomnú zmluvu. Bezdôvodné obohatenie tak budú musieť vyplatiť. Téme sme sa venovali v nasledujúcom článku:


Uhradenie nákladov za atletický ovál

Atletický ovál pri žilinskej univerzite je v prevádzke už takmer dva roky, napriek tomu ešte nie je vysporiadané jeho financovanie. Poslanci budú rozhodovať o dohode, ktorá má predstavovať potvrdenie o výške nákladov spojených s výstavbou športoviska a spôsobe ich úhrady. Mesto by malo žilinskej univerzite doplatiť ešte 89 924 eur. 

Kybernetická bezpečnosť občanov

Poslanci budú schvaľovať predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom zvýšenia úrovne kybernetickej bezpečnosti občanov. Na realizácii projektu sa budú podieľať IT odborníci, ktorých mesto na tento účel zamestná. Samospráva tak môže na tento účel získať až 529-tisíc eur . 


Spolufinancovanie haly pri UNIZA

Mesto stále nepodpísalo zmluvu, ktorá by upravovala spolufinancovanie a prevádzkový poriadok novej športovej haly pri žilinskej univerzite. Poslanci preto budú rozhodovať o uznesení, v ktorom žiadajú predloženie tejto zmluvy alebo jej návrhu najneskôr do augusta tohto roka. Viac sa o téme dozviete v nasledujúcom článku:

Park Frambor sa stane oficiálnym parkom

Priestor pod žilinskom estakádou bol dlho len skládkou odpadu. Dobrovoľníci ho však vyčistili a premenili na miesto, kde môžu Žilinčania tráviť svoj voľný čas. V súčasnosti sa oficiálne ešte parkom nenazýva. To sa však môže zmeniť po odsúhlasení mestskými poslancami. 

Drahší obed v jedálni

Sociálnu jedáleň mesta využívajú dôchodcovia či zdravotne znevýhodnené osoby. Pripravovaná zmena úhrady vyplýva z potreby naďalej poskytovať túto službu v nezmenenej kvalite. Zo súčasných 2 eur za obed by mali po novom stravníci zaplatiť 2,20 eur za obed. 

Zlepšenie dopravy smerom na Rajec

Doprava zo Žiliny smerom na Rajec býva dlhodobo problémová. Železničná trať má potenciál túto situáciu výrazne zlepšiť. Na to by však bolo potrebné zvýšiť počet osobných vlakov v rannej a poobednej špičke a vybudovať nové zastávky na tejto trati. Schválením materiálu by mal primátor Peter Fiabáne začať v tejto veci rokovať so zástupcami ministerstva dopravy, ZSSK a ŽSR.


Dostupné bývanie

Schvaľovať tiež budú predloženie žiadosti o príspevok pre projekt s názvom „Housing led prístupy na zabezpečenie dostupného bývania v meste Žilina.“ Cieľom je zabezpečenie dostupného nájomného bývania so sprievodnými opatreniami ohrozeným skupinám obyvateľov, ktoré tvoria osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. Získať naň môžu 500-tisíc eur, pričom mesto doň investuje ďalších 500-tisíc. 

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: