Žilina podnikla nové kroky v regulácii nelegálnej reklamy. Do rozpočtu prinesú 116-tisíc eur


Foto: Žilina podnikla nové kroky v regulácii nelegálnej reklamy. Do rozpočtu prinesú 116-tisíc eur Foto: ilustračné

V priebehu uplynulého roka odstránilo mesto Žilina z ulíc len štyri bilbordy. Ďalších 18 odstránili reklamné spoločnosti na vlastné náklady. Samospráva naďalej tvrdí, že má záujem redukovať vizuálny smog. Zvolila však stratégiu spoločnej dohody. Výsledkom toho je nové memorandum. 

Mestskí poslanci rozhodli o prijatí Memoranda o spolupráci pri regulácii reklamy na území mesta Žilina, ktoré samospráva uzavrela s reklamnými agentúrami. To by malo byť prvým krokom k získaniu vzájomnej dôvery v otázkach redukcie vizuálneho smogu.

Prijatiu memoranda predchádzali niekoľkomesačné diskusie s reklamnými agentúrami. Podpísali ho spoločnosti ARTON, GRYF MEDIA, EUNICA MEDIA, NUBIUM a ARDSYSTÉM. Poslednú z menovaných vlastní mestský poslanec Branislav Delinčák.

Uvedené agentúry tak budú musieť vyplatiť bezdôvodné obohatenie za užívanie mestských pozemkov za posledné tri roky. Do šiestich mesiacov zároveň musia na vlastné náklady odstrániť bilbordy v centre mesta. Týka sa to vnútorného mestského okruhu ohraničeného ulicami Legionárska, Veľká Okružná, Hurbanova, Hviezdoslavova, Kálov a 1. mája.

Ako uviedol na rokovaní zástupca primátora Martin Kapitulík, agentúry zatiaľ dodali prehľady reklamných plôch na mestských pozemkoch. Tie by sa mali podrobiť kontrole zo strany mesta. Na aprílovom zastupiteľsve budú poslanci riešiť už konkrétne parametre jednotlivých dohôd o urovnaní. Dlžnú sumu by mali agentúry vyplatiť do jedného roka. 

Príjem v mestskej pokladnici sa tak navýši o 116-tisíc eur, Kapitulík však na zastupiteľstve uviedol, že suma môže byť aj vyššia, nakoľko sa tam pripočítajú aj reklamné plochy na pozemkoch, ktoré mesto získalo len nedávno.

Ďalším krokom pri regulácií vizuálneho smogu má byť zmena územného plánu. Tú aktuálne pripravuje Útvar hlavného architekta a jej súčasťou má byť aj nová koncepcia regulácie reklamy. Mesto sa prijatím memoranda zaviazalo, že agentúram umožní účasť pri pripomienkovaní. 

 „Kým na mestských pozemkoch sa nachádza približne 70 až 100 agentúrnych plôch, ďalších zhruba 800 až 900 je neagentúrnych. Sú to plochy, ktoré si tam nejaká firma alebo ktokoľvek pichol do zeme a sú tam. Toto všetko chceme spoločne odstrániť,“ uviedol na zastupiteľstve Kapitulík. 


Nový územný plán by sa mal schvaľovať pravdepodobne až v poslednom kvartáli tohto roka. Následne by sa mala všetka reklama v meste vyregulovať podľa nových pravidiel. 

Tvorba mestského mobiliáru

Mesto uzavrelo memorandum aj so spoločnosťou Akzent Bigboard, ktorá patrí medzi najväčšie slovenské spoločnosti poskytujúce citylightovú reklamu na autobusových prístreškoch. Agentúra prijatím memoranda deklaruje, že v budúcnosti na území mesta umiestni 65 prístreškov v súlade s novými pravidlami. 

Okrem nej mesto rokuje aj so spoločnosťou EuroAWK, ktorá chce taktiež umiestniť v súlade s novou reguláciou 65 prístreškov. Tá však memorandum nepodpísala kvôli prebiehajúcemu súdnemu konaniu. Okresný súd v Žiline totiž ešte v roku 2021 rozhodol, že majú odstrániť 25 kusov reklamných panelov a 52 kusov citylight vitrín. Voči rozhodnutiu sa však odvolali a tak súdny spor s mestom pokračuje. 

Na území mesta tak pribudne 130 autobusových prístreškov s reklamou. Konkrétne plochy ešte budú súčasťou vzájomnej dohody. Už teraz však vieme, že nepôjde len o centrum, ale aj vzdialenejšie mestské časti ako Trnové, Považský Chlmec a Brodno.

K tejto časti uznesenia namietal poslanec František Talapka. „V takomto materiáli by sa nemali uvádzať konkrétne spoločnosti bez toho, aby prebehla riadna súťaž. (...) Myslíme si, že existuje viacero spoločností, ktoré majú mať prístup k súťaži na tieto autobusové prístrešky, uviedol. 

Poslanci mu však ozrejmili, že tento bod sa nevzťahuje len na menované firmy, ale do súťaže majú naďalej právo zapojiť sa aj ostatní. Memorandum má predstavovať dohodu so spoločnosťami, ktoré už v meste reklamu majú.

Práve zhoda je aj podľa slov primátora kľúčom k tomu, aby nové pravidlá regulácie reklamy fungovali.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: