Aj Žilinský kraj sa zapojil do Týždňa dobrovoľníctva 2021, pomáhalo 289 účastníkov


Foto: Aj Žilinský kraj sa zapojil do Týždňa dobrovoľníctva 2021, pomáhalo 289 účastníkov Foto: CSS Zákamenné - Sprevádzanie seniorov žiakmi zo ZŠ Oravskej lesnej. FOTO: OZ V.I.A.C.

Žilinské dobrovoľnícke centrum spoluorganizovalo už 13. ročník národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorý sa konal od 16. do 22. septembra 2021. Desiatky organizácií zo Žilinského kraja aj tento rok otvorili množstvo jednorazových dobrovoľníckych príležitostí, vďaka ktorým si mohol ktokoľvek na Slovensku vyskúšať, aké je to byť dobrovoľníkom. Do Týždňa dobrovoľníctva 2021 sa v Žilinskom kraji zapojilo celkovo 289 účastníkov.

Žilinské dobrovoľnícke centrum má už niekoľko rokov na starosti organizáciu kampane práve v Žilinskom kraji. Je ambasádorom dobrovoľníctva v kraji, pričom sa venuje nielen organizovaniu Týždňa dobrovoľníctva, ale propaguje, vzdeláva a šíri osvetu v oblasti dobrovoľníctva počas celého roka.

Už druhý rok po sebe sa konal Týždeň dobrovoľníctva za netradičných podmienok. Bezpečnostné opatrenia eliminovali aktivity so zapojením ohrozených skupín a jednotlivých aktivít sa mohol zúčastniť obmedzený počet ľudí. 33 organizácií umožnilo záujemcom zapojiť sa do čistenia prírody, šitia rúšok, úpravy okolia centier sociálnych služieb alebo úpravy okolia škôl, pomoci mladým ľuďom a deťom so zdravotným znevýhodnením…

„I keď sa do aktivít zapojilo menej dobrovoľníkov a dobrovoľníčok ako po iné roky, ráta sa každý dobrý skutok. Práve v týchto ťažkých časoch je dôležité vytrvať a aj naďalej prinášať pozitívne príklady,“ uvádza koordinátorka Michaela Ondríková, koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva v Žilinskom kraji.

Týždeň dobrovoľníctva 2021 bol pre náš kraj špecifický množstvom miest a počtom ponúk, z ktorých si ľudia mohli vybrať. Vďaka aktívnemu zapojeniu organizácii, škôl, knižníc či iných inštitúcii, sa o dobrovoľníctve hovorilo v každom regióne nášho kraja.

Šili sa rúška, upravovali okolia centier, čistila príroda, triedili knihy, konali sa dni otvorených dverí a vďaka kreativite pracovníkov sociálnych centier či organizácii mohli dobrovoľníci potešiť a pomôcť aj klientom centier sociálnych služieb či deťom a mladým ľuďom so zdravotným postihnutím.

„Chceme poďakovať všetkým zapojeným dobrovoľníkom, ale aj lokálnym koordinátorom konkrétnych aktivít, ktorí tvorivo pripravovali aktivitu, ktorá by bola možná aj v pandemickej situácii a flexibilne reagovali aj pri nepriaznivom počasí. Prinášať dobrú zmenu môže byť niekedy výzvou, no sme radi, že aj v našom kraji sú ľudia s veľkým srdcom, odhodlaním, kreativitou a aj humorom, ktorí konkrétnymi skutkami prispievajú k tomu, že náš kraj zostáva krajom s ľudskou tvárou,” hodnotí Týždeň dobrovoľníctva Michaela Ondríková, koordinátorka Žilinského dobrovoľníckeho centra.

Na Slovensku pomáhalo vyše dvetisíc dobrovoľníkov

V poradí už 13. ročník národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva zorganizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spolu s ďalšími krajskými dobrovoľníckymi centrami: Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica, Nitrianske centrum dobrovoľníctva, Prešovské dobrovoľnícke centrum, Trenčianske dobrovoľnícke centrum a Žilinské dobrovoľnícke centrum. 

Do národnej kampane Týždňa dobrovoľníctva 2021 sa zapojilo 197 organizácií a celkovo 2280 účastníkov. Tohtoroční účastníci Týždňa dobrovoľníctva venovali celkovo takmer 6555 hodín svojho času, čo pri prepočte na ekonomickú hodnotu práce predstavuje približne 32-tisíc eur* venovaných dobrovoľníctvu. 

„Opäť sa ukázalo, že solidarita Slovákom a Slovenkám nie je cudzia a chuť nezištne pomáhať je úprimná a veľká. Všetkým účastníkom a účastníčkam, ktorí sa napriek koronavírusu tohtoročných aktivít zúčastnili, ďakujeme,“ uvádza Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Týždeň dobrovoľníctva 2021 je podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Partnerom v Žilinskom kraji kraji je Sekcia pre mládež ŽSK.

Prečítajte si viac:


Zdroj: TS OZ V.I.A.C., Žilinské dobrovoľnícke centrum