Dnes najčítanejšie
Od 10. mája bude Slovensko ružové, po úzkom kontakte s pozitívnym budú výnimky z izolácie
COVID-19 info   |   Mobilné odberné miesta

10 jún 2020 - 13:56

FOTO: Vďaka eurofondom zrekonštruovali škôlku na Hájiku, mesto renovuje aj ďalšie v Žiline

Zdroj: TS Mesto Žilina

V uplynulých dňoch sa ukončili práce v Materskej škole na Petzvalovej ulici v Žiline. Zamerané boli najmä na zníženie energetickej náročnosti. Investíciu za viac ako 548-tisíc eur samospráva získala z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), projekt spolufinancovala z rozpočtu mesta sumou vyše 22-tisíc eur. Verejným obstarávaním sa podarilo výdavky projektu znížiť na približne 440-tisíc eur.

Rekonštrukčné práce, ktoré začali v júni minulého roku a trvali osem mesiacov, sa v škole dotkli zateplenia budovy, modernizácie osvetlenia a vykurovania, dobudovania núteného vetrania rekuperáciou či zabezpečenia bezbariérového prístupu do budovy. Zníženie súčasnej spotreby energie v materskej škole by sa malo v budúcnosti prejaviť v nižších nákladoch na prevádzku a v úspore finančných prostriedkov. 

„Veľmi ma teší, že zmysluplné projekty nachádzajú podporu v podobe externého financovania. Zníženie  nákladov na prevádzku v Materskej škole Petzvalova po jej rekonštrukcii je východiskom pre realizáciu ďalších aktivít mesta na zlepšenie stavu budovy, vybavenia, ako aj prípadného rozširovania kapacity školy. Týmto projektom súčasne napĺňame priority zeleného mesta – znižujeme environmentálne zaťaženie a zlepšujeme kvalitu životného prostredia,“ zhodnotil primátor Peter Fiabáne.

Materská škola na Petzvalovej ulici v Žiline je panelová stavba z 90. rokov. Situovaná je na sídlisku Hájik a tvoria ju tri pavilóny spojené átriom. Budova pozostáva  zo šiestich tried s kapacitou 126 detí, väčšinou bývajúcich na Hájiku. Každá trieda má k dispozícii spálňu, šatne pre deti a umyvárne. Ďalej sa tu nachádza technické, hygienické a administratívne zázemie budovy a taktiež telocvičňa i jedáleň. 

V súčasnosti mesto realizuje aj ďalšie dve investičné akcie, a to rekonštrukciu Materskej školy Trnavská na sídlisku Vlčince za celkom 681-tisíc eur a Materskej školy Čajakova na Hlinách za viac ako 360-tisíc eur. Na zvýšenie kapacity škôlok a ich rekonštrukciu získala samospráva finančné prostriedky z IROP.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 14 základných škôl, 26 materských, dve základné umelecké školy a jedno centrum voľného času. Spolu v nich pracuje 1 011 pedagogických a 447 nepedagogických zamestnancov. V základných školách sa učí celkom 6 174 žiakov, 2 304 detí navštevuje materské školy, 2 093 centrá voľného času, 2 230 základné umelecké školy.51 reakcií


Dopravný servis
Kotešová
Prekážka na ceste
20:27
Na Horevaží
Prekážka na ceste
20:26
Lavobrezná
Práca na ceste
20:09
Hričovská
Jama na ceste
19:42
Vysokoškolákov
Kolóna
19:24
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia