Poliklinika ŽILPO na Vlčincoch oslavuje 15 rokov, dnes poskytuje starostlivosť v 56 ambulanciách


Foto: Poliklinika ŽILPO na Vlčincoch oslavuje 15 rokov, dnes poskytuje starostlivosť v 56 ambulanciách
Galéria: 25 fotiek

V júni v roku 2002 neštátne zdravotnícke zariadenie ŽILPO, s. r. o., prevzalo polikliniku na Vlčincoch so značne amortizovaným prístrojovým vybavením a budovu so zatekajúcimi strechami, zle tesniacimi oknami, nevhodnou elektroinštaláciou, praskajúcou kanalizáciou atď. Výstavba polikliniky na Vlčincoch trvala v 80. rokoch približne osem rokov, aj to sa, spolu s vtedajšími použitými materiálmi, podpísalo na zlom stave budovy.

Poliklinika ŽILPO v roku 2003 a 2017


Zdravotnícke zariadenia boli v tom čase ponúkané predovšetkým zdravotníkom, čo bol aj prípad lekárov stojacich za poliklinikou ŽILPO.

„Najskôr bola poliklinika v prenájme od mesta a až potom, keď sme dokázali, že to s poskytovaním zdravotnej starostlivosti myslíme seriózne a vážne, sme od mesta odkúpiili najskôr jednu pätinu, a neskôr ostatok. Mestu aj pacientom sa spoločnosť zaviazala, že bude neustále zlepšovať podmienky pre poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti a toho sa držíme dodnes,“
spresnil MUDr. Štefan Zelník, PhD., lekár a zároveň jeden z akcionárov žilinskej polikliniky.

Od prevzatia polikliniky v roku 2002 sa za nepretržitej prevádzky postupne vykonávajú opravy a rekonštrukčné práce od suterénu až po strechy, súčasne s tým prebieha obnova aj prístrojového vybavenia. Počas 15 rokov existencie predstavujú investície viac ako 5 miliónov eur.„Od júna 2002 až doteraz sme v priestoroch polikliniky preinvestovali už viac ako 5 miliónov eur - nielen na zdravotnícku techniku. ŽILPO je tu už pätnásť rokov na rôzne rekonštrukčné práce, stavebné úpravy a podobne. Vznikli nové zariadenia, ktoré slúžia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako napríklad lekáreň – jediná robotovaná lekáreň na severe Slovenska, ďalej výdajňa zdravotníckych pomôcok, očné centrum Vikom, nová budova pre magnetickú rezonanciu, zrekonštruované priestory rehabilitácie či očná optika,“ popisuje Zelník postupný vývoj polikliniky.

Chronológia rozvoja ŽILPO, s. r. o.

 


Pri budovaní operačných sál pre jednodňovú chirurgiu a rekonštrukcii výťahov využila spoločnosť aj spoluúčasť zo štrukturálnych fondov vo výške 1,6 milióna eur. Jednou z posledných zmien bola nadstavba 7. poschodia, ktoré slúži administratívnym činnostiam polikliniky tak, aby všetky ostatné podlažia mohli byť využité pre zdravotnú starostlivosť.

„Vybudovaním biochemického laboratória a molekulárnej biológie, rekonštrukciou RTG pracoviska, vybudovaním samostatného pracoviska magnetickej rezonancie, odborných ambulancií a pracovísk jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) začala spoločnosť poskytovať komplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Zariadenie v súčasnosti poskytuje zdravotnú starostlivosť v 56 ambulanciách všeobecných lekárov, stomatológov i špecialistov. Je na mieste uviesť, že nie všetci lekári sú aj zamestnancami spoločnosti ŽILPO,“ spresňuje Zelník s tým, že v zariadení je viacero samostatne pracujúcich lekárov a zdravotných sestier, ktorí sa však stali neodmysliteľnou súčasťou kolektívu polikliniky.ŽILPO poskytuje jednodňovú zdravotnú starostlivosť v 9 odboroch - chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, oftalmológia, pediatrická oftalmológia, otorinolaryngológia, urológia, pediatrická urológia, úrazová chirurgia a ortopédia. V budove polikliniky sú v súčasnosti tri samostatné pracoviská pre poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti s celkovo 6 operačnými alebo preväzovými sálami.

„Od roku 2006 tak môžu naši pacienti naplno využívať najmodernejšie liečebné postupy, ako napríklad laparoskopické operácie žlčníka, slepého čreva, brušných prietrží, operácie kĺbov, laparoskopické gynekologické vyšeterenia v celkovej anestézii, endoskopické rozrušenie zrastov, endoskopické operácie prínosomvdych dutín, endoskopické adenotómie a tonzilektómie,“ dodáva Štefan Zelník.

Samostatným pracoviskom v priestoroch polikliniky je 1. žilinské očné centrum Vikom, s. r. o., ktoré okrem komplexného vyšetrenia očí vykonáva operácie katarakty, glaukomu, laserové operácie dioptrických chýb najmodernejšími laserovými technológiami, plastické operácie okolia oka a iné. Zdravotná starostlivosť nie je to jediné, čo sa počas doby fungovania ŽILPO výrazne menilo.„To, čo môžu pacienti a návštevníci polikliniky vidieť na prvý pohľad, je aj vzhľad polikliniky, ktorý sa významne zmenil nielen z vonkajšej strany, ale najmä v interiéroch. Zrekonštruovali sme schodiská, spoločné priestory, čakárne pacientov, výťahy, vymenili sa všetky okná a dvere na poliklinike, budova bola zateplená a dostala nový imidž,“ uzatvoril Zelník.

Rozhovor s MUDr. Štefanom Zelníkom, PhD.

Popravde, išli ste na tú dobu do obrovského rizika, že sa vám in­vestícia nikdy nemusí vrátiť. Uvedomovali ste si to?

Išli sme do toho ako nadšenci a le­kári. Keby sme sa na to mali pozerať cez optiku zisku a návratnosti, nikdy by sme to neurobili. Samozrejme, že to bolo riziko, ale na to sme vtedy nehľadeli.

Čo rozhodlo, že váš zámer je napokon úspešný a vybudovali ste moderné zdravotnícke zariadenie s nadregionálnym významom?

Veľké šťastie bolo, že sú okolo mňa skvelí ľudia. Začiatky boli skutočne neradostné. Kde sme sa pozreli, všade nás čakal problém. Bolo to predovšetkým o obrovskom entuziazme a odriekaní. Naša výhoda spočívala v tom, že všetci spoločníci sme si prešli dlhoročnou lekárskou praxou a každý z nás mal skúsenosť z riadenia. Dali sme dohromady tento ohromný potenciál know-how, naše veľké skúsenosti, spoločne sa nám podarilo dostať z počiatočných problémov. Musím povedať, že nám v tej dobe pomohlo množstvo kamarátov aj bankárov. Poznali nás, verili nám a verili aj projektu a vízii, ktorú sme im predstavili. Pomohli nám získať úver, s ktorým by sme inak mali, v tej dobe, problém.

Počas nedlhej existencie ŽILPO sa vám už podarilo dokázať, že činnosť zdravotníckeho zariadenia je možná aj bez toho, aby sa nenormálne zadlžovalo. Ako je to možné?

Najdôležitejšie je, že celú polikliniku, všetky jej súčasti vrátane lekárne vlastnia tí istí majitelia. Za súčasného nastavenia financovania zdravotníctva je pravda, že v niektorých činnostiach vzniká väčší zisk, iné činnosti sú v strate. Lekáreň iste vytvára zisk, ktorý sa vracia do polikliniky a ďalšími aktivitami zabezpečujeme príjem, ktorý používame na rekonštrukciu a investície. Samozrejme, dobre si zvážime každú investíciu, jej zmysel, cenovú reláciu a nakoniec vždy boli vo výbere viaceré firmy. Rozhodla cena a kvalita dodaného produktu či práce.


MUDr. Štefan Zelník, PhD.

 


Problém zdravotníctva je teda v tom, že niektoré činnosti sú stratové a tie zostali štátu a iné, tie ziskové, sú v rukách súkromníkov?

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Chybou je, že v zdravotníctve nie je cenotvorba, ale akási forma úhrady, ktorá nezohľadňuje vstupy materiálov, ľudskej práce atď. Systém úhrad, ktorý bol nastavený v začiatkoch transformácie, nikto nerevidoval. Práve systém úhrady, nie stanovenej ceny, vytvára prostredie, v ktorom pri niektorých činnostiach úhrada za výkon nepokrýva náklady a daná činnosť sa stáva stratovou. Takéto činnosti, tzv. stratové či ziskové, sú v štátnych aj neštátnych zdravotníckych zariadeniach. Je však pravda aj to, že práve v štátnych zariadeniach tieto činnosti s dobrou úhradou riaditelia nemocníc pustili privátu. Zdravotníctvo sa musí budovať nie na trhovom princípe alebo nezmyselnej konkurencii, ale zdravotníctvo založené na spolupráci medzi jednotlivými činnosťami.

Okrem toho však znižujete náklady zdravotníctva aj tým, že ste vsadili na jednodňovú chirurgiu…

V USA sa výkony v jednodňovej chirurgii pohybujú v niektorých činnostiach na úrovni 60 až 80 %, v krajinách OECD je to od 40 do 60 %. Samozrejme, že trojzmenná prevádzka musí byť nákladnejšia ako pracovisko s jednozmennou prevádzkou. Kombináciou modernej mini invazívnej techniky, endoskopických, laparoskopických metód so šetrnou anestéziou a perfektným zdravotníckym personálom vieme vykonať bezpečnú operáciu a do 24 hodín návrat do domáceho prostredia, v ktorom sa pacient cíti lepšie. Preto pacienti takýto typ liečby čoraz viac vyhľadávajú. Jednodňová chirurgia, alebo skôr podľa našej legislatívy by sa malo používať pomenovanie jednodňová zdravotná starostlivosť, môže významným spôsobom prispieť k šetreniu, a teda lepšiemu využitiu finančných prostriedkov.

Ste riaditeľom zdravotníckeho zariadenia, popritom ste stále aktívnym chirurgom a zastávate niekoľko politických funkcií. Ako sa to dá zvládnuť?

Na vojne sa hovorilo: „Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku.“ Aj vďaka tomu, že som prešiel od obvodného lekára cez nočné služby na obvode medicínskou praxou na klinike, u nás i v zahraničí a mal som možnosť prejsť rôzne systémy zdravotníctva v Európe i USA, získal som nenahraditeľné praktické skúsenosti. Podstatne ľahšie sa mi zaujímajú stanoviská a hodnotia predkladané materiály napríklad v NR SR alebo pri tvorbe materiálov na nižších úrovniach či v samotnej poliklinike. Najdôležitejšie ale je, že vo všetkom, čo robím, či už je to manažovanie, liečenie alebo politika, sa venujem jednej problematike, tou je zdravotníctvo. Práve z praktickej skúsenosti čerpám svoje námety, stanoviská, ľahšie sa mi rozhoduje pri vytyčovaní cieľov, riešení problémov, ktoré vznikajú v zdravotníctve alebo na pôde parlamentu, VÚC alebo v mestskom zastupiteľstve. Pôsobenie v politike vnímam ako poslanie, kde môžem odovzdať svoju skúsenosť.
Prečítajte si viac:


Zdroj: ŽILPO, MUDr. Štefan Zelník, PhD.