Ministerstvo vnútra pripravuje systém na odhaľovanie porušení pravidiel cestnej premávky


Foto: Ministerstvo vnútra pripravuje systém na odhaľovanie porušení pravidiel cestnej premávky Foto: ilustračné

Ministerstvo vnútra pripravuje verejné obstarávanie pre nový systém na odhaľovanie porušení pravidiel v cestnej premávke. V tejto súvislosti rezort vnútra už  zverejnil dokumentáciu k projektu Automatizovaného systému odhaľovania porušení  pravidiel cestnej premávky.

Zámerom je zautomatizovať celý proces konania o správnom delikte:  od zberu dôkazu, cez celé konanie o správnom delikte až po odoslanie pohľadávky na vymáhanie. Modul automatického spracovania evidencie porušení pravidiel cestnej premávky zabezpečí spracovanie incidentu, prenos dôkazu do existujúceho informačného systému rezortu vnútra a iniciuje spustenie procesu správneho konania.

„Vybudujeme teda systém, ktorý okrem iného automaticky archivuje záznamy a v konečnom dôsledku ešte zvyšuje transparentnosť a efektívnosť procesu,“ spresnil minister vnútra SR Roman Mikulec. Systém bude vybudovaný a financovaný v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Kompletný dizajn projektu by mal byť známy v lete budúceho roka.

Jedna z jeho funkcionalít umožní priamo miestnym samosprávam pokutovať držiteľa vozidla za nedodržiavanie parkovacej politiky, nerešpektovanie zákazu státia či zastavenia na vyznačených plochách, ako aj zákazu vjazdu do určených zón.

Zároveň vznikne aj modul štatistík poskytujúci prehľad všeobecných informácií o porušovaní pravidiel cestnej premávky, ako aj auditné záznamy pre kontrolu procesov a úkonov. S implementáciou a niekoľkomesačným testovaním nového komplexného IS plánuje ministerstvo vnútra začať v decembri 2023. Do produkčnej prevádzky by mal byť nasadený koncom roku 2024.


Prečítajte si viac: