Ministerstvo vnútra pripravuje systém na odhaľovanie porušení pravidiel cestnej premávky