V lese na Liptove dnes našli mŕtveho muža, ide pravdepodobne o prvý prípad usmrtenia medveďom


Foto: V lese na Liptove dnes našli mŕtveho muža, ide pravdepodobne o prvý prípad usmrtenia medveďom Foto: ilustračné - pixabay

Dnes 14. júna 2021 bolo objavené v navštevovanej doline Banskô telo mŕtveho muža, polícia k obhliadke privolala zamestnancov štátneho podniku LESY Slovenskej republiky. Telo muža objavili v poľovnom revíre Prašivá, ktorý je v pôsobnosti Lesnej správy Liptovská Osada a nachádza sa na rozhraní Žilinského a Banskobystrického kraja.

„Prizvaný súdny lekár konštatoval, že k smrti nedošlo prirodzeným spôsobom. Muž mal na hlave, krku a boku poranenia, ktoré boli spôsobené pohryzením. V mieste nálezu sa našli čerstvé stopy medveďa. LESY SR, š.p. Banská Bystrica, ako aj jednotlivé odštepné závody dlhodobo upozorňujú na zvyšujúce sa riziko stretu človeka s medveďom, najmä v prírodnom prostredí,“ informujú lesníci.

Podľa ich vyjadrenia sú žiadosti o regulačný odlov medveďov dlhodobo zamietané ako neopodstatnené, čo má za následok nárast medvedej populácie.

„Zvyšujúcou sa početnosťou populácie medveďa hnedého, ako aj nárastom turistiky môžeme predpokladať, že bude dochádzať k čoraz častejším stretom človeka s medveďom. Preto ako odporúčanie nabádame návštevníkov prírody, aby boli obozretní, v prírode sa pohybovali v skupinkách, rozprávali sa, aby medveď spozoroval včas ich prítomnosť a vyhol sa tak kontaktu s človekom. Je dobré, pokiaľ informujeme blízkych, do ktorej lokality ideme na turistiku alebo na huby,“ dodávajú predstavitelia štátneho podniku.

Ak pitva potvrdí predbežné informácie, dnešný deň bude prvým v histórii, kedy človek neprežil stret s medveďom. Naposledy lovili lesníci medveďa hnedého v roku 2018, ulovených bolo 5 jedincov.

„V pôsobnosti Odštepného závodu Liptovský Hrádok bol lov medveďa hnedého uskutočnený naposledy v roku 2013, kedy sa ulovili 2 jedince. Povolenie k ich lovu v posledných rokoch nezodpovedalo požiadavkám LESOV SR, ktoré sa opierali o skutočné stavy tejto šelmy vo svojich poľovných revíroch, vychádzajúc z programu starostlivosti o medveďa hnedého na Slovensku, ktorý vypracovala Štátna ochrana prírody,“ uzatvorili lesníci.

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Medveď sa pohybuje aj v okolí Sučian, stratil plachosť

V piatok informoval zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý spadá pod Štátnu ochranu prírody SR, o množstve hlásení na synantropné správanie sa medveďa v okolí obce Sučany. Zviera stihlo poničiť majetok občanov, prevažne kompostéry, oplotenie či tepelnú izoláciu. Tím správanie zvieraťa monitoruje:

„Obyvatelia z tejto lokality by mali zvýšiť opatrnosť. Subadultný, teda nedospelý jedinec už od jesene minulého roku preniká do intravilánu obce, kde hľadá potravu. Pri stretnutí s človekom nejaví známky plachosti, nereaguje na plašenie svetlom, zvukovými efektmi, či svetlicami. Nevyrušuje ho ani pyrotechnika, paintballové strelivo a ani medvedí sprej. Všetky tieto druhy plašenia zásahový tím už bez výsledku vyskúšal. Medveď naďalej navštevuje osídlené oblasti, čo predstavuje riziko pre bezpečnosť a zdravie ľudí,“ informoval zásahový tím.

V minulom roku zaznamenali pohyb medveďa v blízkosti zastavaného územia aj vo Svederníku, rok predtým našli na diaľnici pri Dolnom Hričove zrazené telo vyše stokilového jedinca.

Prečítajte si viac:


Zdroj: LESY SR