Mesto Žilina začalo s rekonštrukciou verejného osvetlenia za 5,4 milióna, ukončená bude v roku 2018


Foto: Mesto Žilina začalo s rekonštrukciou verejného osvetlenia za 5,4 milióna, ukončená bude v roku 2018 Foto: TS Mesto Žilina

Verejné osvetlenie na území mesta Žilina prejde po rokoch kompletnou rekonštrukciou. Modernizácia prinesie väčšiu bezpečnosť, zníženie energetickej náročnosti a väčší komfort. Súčasné  osvetlenie je technicky veľmi staré, hrdzavé, rozpadajúce sa a miestami nebezpečné. Rokmi prehnité stĺpy či rozbité lampy sa tak stanú minulosťou.

Výmena verejného osvetlenia prispeje k lepšej viditeľnosti, rozšíri sa pokrytie osvetlených plôch a estetický pohľad na stĺpy bude pripomínať modernú dobu. Zníži sa energetická náročnosť, čo prispeje k lepšiemu hospodáreniu mesta. Celková investícia rozdelená do dvoch etáp predstavuje necelých 7,3 mil. eur.

Prvá etapa pozostáva z troch častí, a to Vlčince III, Vlčince IV a Malá Praha. Náklady na modernizáciu a rekonštrukciu osvetlenia v týchto častiach sú vyčíslené na 1,9 milióna eur s DPH. V súčasnosti sa odovzdalo stavenisko v časti Vlčince III, kde sa realizujú práce na uliciach Levočská, Martinská, Kubinska a Prešovská.

Druhá etapa modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia je naplánovaná v častiach Hliny, Bôrik, Staré mesto, Solinky, Hájik, hlavné cesty a iné. Náklady sú vo výške 5,4 mil. eur s DPH a predpokladané ukončenie prác je koniec roka 2018. Rekonštruovať sa bude celé osvetlenie, od vedení až po svietidlá, vrátane stožiarov a elektrovýzbroje stožiarov.
Prečítajte si viac:


Zdroj: TS Mesto Žilina