Na Tulskej ulici niekto opakovane kradne basketbalové obruče


Foto: Na Tulskej ulici niekto opakovane kradne basketbalové obruče

Na trochu kuriózny, avšak oveľa viac smutný problém nás upozornil čitateľ Pavol, ktorý býva na Tulskej ulici na Vlčincoch. Vo vnútrobloku medzi touto ulicou a Nanterskou sa nachádza zanedbané multifunkčné ihrisko, kde mesto v roku 2007 osadilo aspoň nové basketbalové koše.

„Naširoko-ďaleko nebolo kde chodiť hrávať, tak sme navštevovali ihrisko pri internátoch na Veľkom dieli. Trvalo to do leta 2007, keď mesto nainštalovalo dva nové basketbalové koše, malý a veľký (povrch ihriska neprešiel žiadnou rekonštrukciou). Hneď sa na ihrisku vytvoril oddaný zhluk mladých nadšencov i pozorovateľov, vo veku od 12 do 19 rokov. Hrávali sme na ihrisku nepretržite takmer dva roky. Hrávali sme často do tmy, veľké skupiny, aj po desiatej hodine večer. Časom sa nedbalým “používaním” odtrhla obruč z malého koša,“ začína rozprávanie čitateľ.

V susedstve niekomu zrejme prekážal hluk, preto obruče odmontoval

Radosť z možnosti aktívne športovať v blízkosti bydliska netrvala naveky, už o dva roky, počas jesenného večera, zmizli dva koše. Predchádzala tomu hlasná výmena názorov s jedným z obyvateľov sídliska, ktorému prekážala hra na ihrisku aj po desiatej večer. Celé ďalšie dva roky tak boli Vlčinčiari opäť bez jednej z toho mála plôch, kde by mohli hrávať basketbal či streetball.

„Na jeseň roku 2011 mesto nainštalovalo nové obruče a opravilo povrch ihriska. Znovu sme začali hrávať, a čoskoro pribudli aj malí hráči z klubu Victoria Žilina. Boli to idylické časy, keď sa menší učili od starších. V horúce letné večery sme si na koše hádzali aj po desiatej hodine večer. Nikdy nás nikto nevaroval, že mu to prekáža. Napriek tomu uprostred leta 2012 obruč z veľkého koša opäť zmizla,“ uvádza Pavol, ktorý však už pravdepodobne tušil, že na vine môže byť hluk po desiatej hodine večer.

Po nainštalovaní nových košov na sídlisku zavládol po desiatej kľud, prednedávnom však opäť zmizli

Partia, ktorá s postupom času znížila frekvenciu hrania basketbalu vo vnútrobloku, však pristúpila na rázne riešenie. To prišlo po tom, ako ešte v roku 2012 nainštalovalo mesto už v septembri, teda krátko po ich zmiznutí, nové koše. Cieľom bolo nájsť vzájomné pochopenie medzi obyvateľmi, starší aktívne upozorňovali aj mladších športovcov a deti na hranie po desiatej.

„Už začiatkom septembra 2012 opäť pribudli nové obruče, tentoraz omnoho kvalitnejšie. Tu už sme si začali dávať väčší pozor - varovali sme deti, nech sa na malý kôš nevešajú a varovali sme všetkých, nech nehrávajú po desiatej hodine večer. S nástupmi do práce sme sa my sami už na ihrisku začali objavovať čoraz menej, pričom sme po deviatej hodine večer už väčšinou odchádzali z ihriska domov. Tieto “opatrenia” zachovali koše na ihrisku nepoškodené takmer 4 roky až do soboty 2.7.2016,” opisuje Pavol čiastočne úspešnú snahu kompromis, ktorý vydržal celé štyri roky.Z nepochopiteľných dôvodov niekto koše opäť odmontoval a ukradol. „Okolo desiatej hodiny večer toho dňa sa neznámy “dobrodinec” znova rozhodol odmontovať, teraz už pre zmenu obe obruče, opäť bez akýchkoľvek varovaní. Našťastie ho pri demontáži videl náš kamarát-svedok, čo sa vracal domov na bicykli. Spýtal sa ho, prečo to robí. Dotyčný mu na to odpovedal, že vraj preto, lebo “trieskame”,“ dodal čitateľ Pavol.

Takéto konanie oznámili poslancom na pravidelnom stretnutí, polícia bola preveriť aj pána, ktorý podľa svedka obruče odmontoval. Susedský konflikt má tak za následok, že mládež nemôže vo vnútrobloku hrať jeden z najpopulárnejších športov u nás. Mesto navyše konaním páchateľa prichádza o peniaze, ktoré by mohlo efektívne využiť inde. „Mne veľmi vadí, že dnes, keď stále menej mládeže športuje, niekto robí deckám takéto prekážky. Treba vynaložiť značné úsilie, aby sa vybavilo do nejakej časti nášho sídliska športové náradie, a potom niekto príde a kľudne ho odmontuje,“ uviedla poslankyňa Iveta Martinková.

Prečítajte si viac: