Prvé skúsenosti s drogami majú už 13-ročné deti. V rámci prevencie mieri na Kysuce protidrogový vlak


Foto: Prvé skúsenosti s drogami majú už 13-ročné deti. V rámci prevencie mieri na Kysuce protidrogový vlak

Žiaci základných škôl i verejnosť v Čadci môžu navštíviť Protidrogový vlak. Ide o jedinečný projekt prevencie drog založený na interaktívnom zážitku, ktorý zahŕňa všetky ľudské zmysly. Hlavnými cieľovými skupinami sú deti a mládež vo veku od 12 do 17 rokov.

Deti môžu bezpečne navštíviť miesta alebo situácie, s ktorými sa bežne stretávajú, napríklad bar, autonehoda, väzenie, drep. Výsledkom je, že mladí ľudia opúšťajú vlak, pretože vedia, že návykové látky môžu nezvratne poškodiť ich životy a že za ich život sú zodpovedné iba oni,“ uvádza mesto Čadca. 

Protidrogový vlak príde v pondelok 29. apríla, od 8:00 hod. do 14:30 hod. je vyhradený len pre základné školy v meste. Od 15:30 hod. sa môžu na prehliadku objednať aj občania mesta so svojimi deťmi. V prípade záujmu kontaktujte pani Vorekovú na čísle 0918 907 470.

Program vo vlaku sa zameriava na legislatívne aspekty prevencie drog, ich užívania a distribúcie. Interaktívnym spôsobom policajt vysvetľuje právne a nelegálne situácie z nášho príbehu v kontexte trestného práva.

Cennou súčasťou projektu je zber a analýza údajov. V relatívne krátkom čase je možné získať aktuálne údaje od veľkého počtu účastníkov, ktoré sú následne vyhodnotené. Deti vyplnia anonymný dotazník, ktorý obsahuje otázky týkajúce sa ich voľného času, skúseností s drogami, právneho povedomia a hodnotenia návštevníkovZ posledných dát pre mesto Čadca z roku 2022,  môžeme vyčítať, že deti začínajú experimentovať s tabakovými výrobkami okolo dvanásteho a trinásteho roku.  Na dotazník v roku 2022 odpovedalo 405 žiakov. Priemerný vek bol 13,5 roka. Podľa porovnaní výsledkov s rokom 2021 môžeme konštatovať zlepšenie informovanosti a stavu rizikového správania sa mládeže v meste Čadca.

Štatistické výsledky za rok 2022:

Skúsenosť s fajčením malo celkom 39 % žiakov. S porovnaním s rokom 2021 je to o 18 % menej. 59 % detí si cigaretu zohnalo od kamarátov, 18 % od rodiny. Kúpilo si ich 10 % žiakov. Pokiaľ ide o motiváciu k prvému skúsenosti s cigaretou, jasne prevažuje 75 % zvedavosť, nasleduje 30 % kontakt s kamarátmi a 15 % nuda.

Prvý experiment s alkoholom sa objavuje v 13 rokoch. 56,79 % žiakov už má skúsenosť s alkoholom. S porovnaním s rokom 2021 je to o 22 % menej. Najväčší nárast môžeme vidieť medzi trinástym a pätnástym rokom. Až 66 % detí získalo prvý alkohol od rodiny a 26 % od kamarátov.  Hlavným dôvodom prečo skúsili alkohol je 54 % zvedavosť, 51 % rodina a 26 % zábava a kontakt s kamarátmi.

Skúsenosti s marihuanou uviedlo 3,21 % respondentov a začínajú sa objavovať od 14 rokov. Pre 14 % žiakov je ľahké zohnať marihuanu. Hlavným dôvodom je zvedavosť, až 100 % , potom sú to kamaráti až 51 %, a zábava taktiež 25 %. Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu