Separovaný odpad v Žiline vraj končí na smetisku. Spoločnosť T+T informuje o tom, ako to naozaj je


Foto: Separovaný odpad v Žiline vraj končí na smetisku. Spoločnosť T+T informuje o tom, ako to naozaj je Foto: ilustračné

Čitatelia nám zaslali tip, že separovaný odpad, ktorý obyvatelia mesta vkladajú do oddelených zberných nádob končí na smetisku. Podľa informácií, ktoré sa šíria medzi ľuďmi mala byť zrušená triediaca linka na tento typ odpadu a všetky vytriedené odpadky zo zberných nádob by mali byť vyvážané na smetisko. Ľudia boli znepokojení tým, že ak majú triediť odpad, prečo končí na jednej kope.

So žiadosťou o stanovisko sme oslovili spoločnosť T+T, ktorá tieto nádoby pravidelne vyprázdňuje a odpad spracováva, a rovnako aj mesto Žilina.

“Informácia je pravdivá do tej miery, že naša spoločnosť nebude dočasne prevádzkovať triediacu linku v Považskom Chlmci. Pripravujeme prenájom triediacej linky s jej doterajším využitím na separáciu komodít žilinského regiónu,” uviedol Miloš Ďurajka zo spoločnosti T+T, a.s.


Mesto Žilina potvrdilo tieto informácie.

Ako sám Miloš Ďurajka uviedol, ani pri uzatvorenej linke nie je triedený odpad z mesta ukladaný na skládke. Spoločnosť má vraj na všetky komodity odberateľov a sú riadne zhodnocované. Prevádzka triediacej linky bola pre spoločnosť T+T stratovou činnosťou a preto sa rozhodli jej prevádzku ukončiť.

“Triediť treba ďalej, bez ohľadu na naše racionalizačné opatrenia,” dodáva Ďurajka.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu