Unikátna výstava diel Ceny za urbanizmus bude v Žiline prístupná už len päť dní


Foto: Unikátna výstava diel Ceny za urbanizmus bude v Žiline prístupná už len päť dní
Galéria: 4 fotky

V Žiline prebieha od 24. januára výstava diel nominovaných v rámci odovzdávania Ceny ZUUPS – Cena za urbanizmus. Podujatie organizuje Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku, Spolok architektov Slovenska v spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina.

Výstavu je možné vidieť na nádvorí oproti sídlu Útvaru hlavného architekta (ÚHA) na ulici Horný val 67 (priestor PASÁ:Ž – platforma architektúry a mestského plánovania). V rámci nej sú prezentovaní laureáti a nominované diela za obdobie 2011 – 2019.

Cieľom podujatia je prezentovať inšpirujúce príklady kvalitného územného rozvoja a diela urbanisticko-architektonicko-krajinárskej tvorby, ktoré boli odbornou porotou nominované v súťaži a získali ocenenie. Víťazi každého ročníka postúpili do medzinárodnej súťaže ECTP-CEU v Bruseli.

Vítaná je odborná i široká laická verejnosť, ktorá sa zaujíma o územný rozvoj, urbanizmus a tvorbu krajiny. Výstava je verejnosti sprístupnená od 24. januára každý pracovný deň od 14.00 do 17.00 hod. v priestore PASÁ:Ž a potrvá do piatku 10. februára 2023.

V nádvorí pri sídle ÚHA je zároveň celodenne sprístupnená exteriérová výstava s výsledkami súťaže Revitalizácia a dostavba areálu Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk v Žiline. Vystavené sú taktiež urbanistické a architektonické štúdie rôznych mierok, ktoré vznikli v spolupráci s ÚHA mesta Žilina.

Miesto: Horný val 67, Žilina
Dátum: 24.01.2023 - 12:00    10.02.2023 - 17:00