Mesto uzavrelo zmluvy na opravu mosta na Vlčincoch za 188-tisíc eur, výsledkom je krivý múr aj vozovka


Foto: Mesto uzavrelo zmluvy na opravu mosta na Vlčincoch za 188-tisíc eur, výsledkom je krivý múr aj vozovka
Galéria: 9 fotiek

Rekonštrukcia poškodeného mosta na najväčšom žilinskom sídlisku Vlčince bola pred niekoľkými dňami ukončená. Dodávateľská firma odstránila dopravné značenie a upratala stavenisko. Daždivé počasie, ktoré v utorok 26. júla zasiahlo aj oblasť Žiliny, však na mieste odhalilo prvé nedostatky. Na ďalšie upozornili obyvatelia.

Opravy boli realizované na mostnom objekte na ulici Matice slovenskej, ktorý spája časti Vlčince II a III. Celková hodnota obnovy sa pôvodne pohybovala na úrovni viac ako 92-tisíc eur. Práce mali byť zamerané na renováciu povrchov a realizáciu zosilňujúcej nadbetonávky či nahradenie poškodených vrstiev.

Rekonštrukcia mostov prebiehala na základe zmluvy o dielo (č. 202/2021), ktorá bola podpísaná 18. mája 2021 s celkovou sumou 92 126 eur. V novembri minulého roka podpísalo mesto Žilina s dodávateľskou firmou dodatok a dohodlo sa tak na znížení ceny o 16 239 eur. Následne o približne tri týždne neskôr došlo k podpisu ďalšej zmluvy (č. 674/2021) so stanovenou cenou 97 819 eur.

Podľa informácií zo zverejnených dokumentov došlo počas prác k zisteniam, že stav niektorých častí objektu je horší, ako sa predpokladalo.

Primátor ďalej podpísal 24. mája 2022 so zhotoviteľom OB-BELSTAV s. r. o. dodatok, v ktorom sa dohodlo predĺženie doby výstavby o ďalších 60 dní, teda celkovo na 420 dní. Posledný dodatok bol podpísaný dňa 24. júna 2022, celková cena prác sa v ňom opäť navyšovala o 14 467 eur.

V tomto prípade boli dôvodom nové skutočnosti, ktoré si vyžiadali práce naviac. Išlo o poškodenie skrytých podkladových konštrukcií nosníkov a rozpady priľahlých konštrukcií miestnych komunikácií či hĺbenie sond, nátery konštrukcií a výmenu poškodenej káblovej chráničky.

Samospráva momentálne podľa zverejnených faktúr zaplatí alebo zaplatila dvom spoločnostiam - OB-BELSTAV s. r. o. a Structing, s. r. o., ktoré mali na mostnom objekte vykonávať práce, dohromady 133 486 eur. Ďalšie faktúry k oprave mosta zatiaľ v systéme zaevidované nie sú.


Prehľad podpísaných zmlúv k rekonštrukcii mosta na ulici Matice slovenskej v Žiline

SpoločnosťDátum podpisuSuma
OB-BELSTAV s. r. o. 18.05.202192 126,20 eur
OB-BELSTAV s. r. o. 04.11.2021-16 239,29 eur
OB-BELSTAV s. r. o. 24.11.202197 819,81 eur
OB-BELSTAV s. r. o. 24.05.20220,00 eur
OB-BELSTAV s. r. o. 24.06.202214 567,00 eur
Spolu
188 273,7 eur


Prehľad faktúr s predmetom opravy mosta na ulici Matice slovenskej v Žiline

SpoločnosťDátum evidencieSuma
OB-BELSTAV s. r. o. 16.12.202162 596,44 eur
Structing, s. r. o.17.12.2021600,00 eur
OB-BELSTAV s. r. o. 23.05.202230 201,85 eur
OB-BELSTAV s. r. o. 06.07.202219 588,52 eur
Structing, s. r. o.06.07.2022499,80 eur
Spolu
113 466,60 eur

Motoristi si začali po sprejazdnení celej šírky vozovky, ktorú tvoria tri jazdné pruhy v jednom smere a dva jazdné pruhy v opačnom, všímať nedostatky. Odhaliť nekvalitne odvedenú prácu pomohlo aj nepriaznivé počasie, počas ktorého zrážková voda vyplnila priehlbiny na ceste. Viaceré betónové časti mosta majú rôzne zakrivenia, rovnako aj asfaltový kryt.

Každý z jazdných pruhov má iný spád a tvarovanie. Rozdiel je viditeľný nielen pri prejazde autom povolenou päťdesiatkou ale aj pri pohľade voľným okom na cestu. V zmysle podpísaných zmlúv o dielo má samospráva možnosti uplatnenia reklamácií na zistené nedostatky. Pokiaľ tak urobí a budú opodstatnené, zhotoviteľ ich musí odstrániť.

So žiadosťou o stanovisko k aktuálnemu stavu a bližšie informácie, či bola stavba prebratá od zhotoviteľa, sme sa obrátili na mesto Žilina. Vedenie mesta uviedlo, že počas realizácie zákazky bola stavba pravidelne kontrolovaná, aktuálne neeviduje žiadnu škodu a nebude žiadať odstránenie nedostatkov. Hoci mala cesta pred rekonštrukciou rovnejší povrch a po dažďoch na nej nezostávalo väčšie množstvo vody, súčasný stav komunikácie nie je podľa radnice dôvodom na reklamáciu.

Podľa vedúcej odboru komunikácie mesta Kataríny Gazdíkovej mesto stavbu zatiaľ neprevzalo, pretože rieši napojenie cesty na blízke komunikácie a odvedenie dažďovej vody. Odvodnenie v oblasti mostného objektu ani vyspádovanie vozovky totiž nebolo zahrnuté v projekte. Za stavbu je podľa mesta zatiaľ zodpovedná firma OB-BELSTAV s. r. o.

Je však potrebné dodať, že ako správne podotkla spoločnosť  OB-BELSTAV s. r. o. „zhotoviteľ diela Rekonštrukcia mostu na ul. Matice slovenskej, Žilina – Vlčince postupoval v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, platným stavebným povolením, počas realizácie diela nedošlo k porušeniu projektovej dokumentácie.“

Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu