Krajský stredoškolský parlament zasadne prvýkrát 8. decembra


Foto: Krajský stredoškolský parlament zasadne prvýkrát 8. decembra

Stredoškoláci Žilinskej župy si vyskúšajú prácu poslancov

Približne tridsiatka stredoškolákov zo Žilinského samosprávneho kraja si vyskúša prácu poslancov. V pondelok 8. decembra 2014 si zástupcovia škôl na svojom prvom ustanovujúcom stretnutí Krajského stredoškolského parlamentu slávnostne preberú delegačné listy a zvolia si svojho predsedu. Hlavnou myšlienkou vzniku a fungovania stredoškolského parlamentu bolo vytvorenie skupiny mladých ľudí, v ktorom budú mať možnosť zastúpenia všetky stredné školy bez ohľadu na zriaďovateľa.

„Členmi parlamentu mladých teda nebudú len študenti stredných škôl, ktoré patria do pôsobnosti Žilinskej župy. Naše župné školy bude zastupovať 14 stredoškolákov, päť študentov bude z radov cirkevných škôl, zo súkromných stredných škôl budú traja žiaci a skupinu kompletnej 27-ičky doplnia štyria mladí študenti zo škôl zriadených okresnými úradmi a jeden zo strednej školy, ktorej zriaďovateľom je mesto,” vysvetlila riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK Dana Mažgútová.

Riešiť sa budú problémy mládeže

Stredoškolský parlament bude zasadať dva krát do roka, a bude poradným orgánom predsedu Žilinského samosprávneho kraja v oblasti politiky mládeže. Jeho úlohou bude podávať návrhy a podnety, týkajúce sa podpory solidarity a porozumenia medzi mladými ľuďmi, komunikácie so žiackymi školskými radami, rozvoja mimoškolských aktivít, podpory neformálneho vzdelávania. Na každom stretnutí budú členovia parlamentu diskutovať o témach, ktoré sa týkajú mládežníckej problematiky a zároveň budú môcť podávať návrhy a pripomienky na zlepšenie aktuálneho postavenia mládeže.

Žilinský samosprávny kraj vytvára podmienky na spoluprácu so študentmi, ktorá sa týka podpory mimoškolských aktivít, efektívneho využívania voľného času u mladých, ako aj predchádzaniu sociálno-patologických javov. Táto veková kategória patrí k najzraniteľnejším skupinám, ale zároveň je veľkým zdrojom budúceho rozvoja v našej spoločnosti,” uviedol žilinský župan Juraj Blanár.

Prvé spoločné zasadnutie bude vysielané online

Prvé spoločné rokovanie si budú môcť všetci študenti, ale aj ich pedagógovia pozrieť online. Ak ste zvedaví, ako bude prebiehať zasadnutie stredoškolských poslancov, pozrite si aj vy živý online prenos na oficiálnom webe Žilinského kraja www.zilinskazupa.sk. Záznam možno nájsť i na stránke www.youtube.com v sekcii Žilinský samosprávny kraj.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu