Žilinská župa vybuduje v Mošovciach Alzheimer centrum, seniorom poskytne patričnú starostlivosť


Foto: Žilinská župa vybuduje v Mošovciach Alzheimer centrum, seniorom poskytne patričnú starostlivosť Foto: ilustračné - pixabay.org

Žilinský samosprávny kraj zriadi vlastné Alzheimer centrum ako reakciu na rastúci počet žiadostí o pomoc pre občanov v seniorskom veku s týmto ochorením. Alzheimerova choroba je degeneratívne ochorenie mozgu, pri ktorom dochádza k zániku mozgových buniek a ku zmene látkovej premeny v mozgu.

Je to najčastejšia forma demencie, ktorá spôsobuje poruchy mozgu a úpadok jeho činnosti. Postihuje desiatky miliónov ľudí na celom svete. Touto chorobou trpí každý 20. človek nad 65 rokov, no po 80. roku veku je to už každý piaty človek. Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja schválilo pondelkovým hlasovaním (17.9.) realizáciu Alzheimer – geronto centra Mošovce „Pod Lipami.“

Rozsiahly projekt je jediný svojho druhu na Slovensku. Pozostáva z dvoch častí, zdravotnej a sociálnej. Súčasťou Alzheimer centra bude budova, v ktorej sa bude poskytovať špičková zdravotná starostlivosť zriadením gerontopsychiatrických lôžok občanom Žilinského kraja v dôchodkovom veku.   

„Je našou povinnosťou postarať sa o tých, ktorí našu pomoc nevyhnutne potrebujú. Zriadením centra reagujeme na požiadavky kraja. Alzheimerova choroba je v Žilinskom kraji hneď druhou najčastejšie diagnostikovanou chorobou občanov, ktorí boli posudzovaní do špecializovaných zariadení,“ uviedla žilinská županka Erika Jurinová. 

Približne tridsať percent žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktoré boli doručené na odbor sociálnych vecí Úradu ŽSK v minulom roku, bolo posúdených práve do špecializovaného zariadenia. Prehľad diagnóz občanov, ktorí boli posúdení do tohto typu zariadenia, nájdete na obrázku nižšie.

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Zdroj: Žilinský samosprávny kraj

Areál vznikne v priestoroch chátrajucej bývalej školy

Na pomoc ľuďom s týmto ochorením sa rozhodla župa zriadiť Alzheimer centrum v priestoroch bývalej a dnes chátrajúcej Spojenej strednej školy v Mošovciach. Pre klientov bude k dispozícii rehabilitačné centrum, alzheimer centrum, gerontopsychiatrické oddelenie ako aj občasné ubytovanie pre rodinných príslušníkov a kaplnka.

Rozsiahly prírodný areál, v ktorom sa objekt nachádza, otvára príležitosti na relaxovanie, prechádzky, ale aj na aktívne trávenie voľného času prijímateľov sociálnej služby pod dohľadom odborného personálu.

„Som rada, že poslanci na dnešnom zastupiteľstve schválili projekt Alzheimer centra. Je to veľký projekt, ktorého realizácia aj samotná prevádzka bude nákladná. Ak by sme sa však do projektu nepustili, demografický vývoj by nás mohol neskôr dobehnúť,“ uzavrela županka.

Odhadované náklady na rekonštrukciu dosahujú výšku 4 878 000 eur,. V Alzheimer – geronto centre Mošovce by malo pracovať 31 odborných pracovníkov - 3 sociálni pracovníci, 2 pracovníci sociálnej rehabilitácie, 1 hlavná sestra, 2 ošetrovatelia, 12 sanitárov a 1 rehabilitačný pracovník. V časti gerontopsychiatrie by pracovalo 5 lekárov, 15 zdravotných sestier, 2 zdravotnícki asistenti, 2 sanitári a 3 iní zdravotnícki pracovníci.

Prečítajte si viac:


Zdroj: Žilinský samosprávny kraj

  • Trenčín
  • |
  • 07 december 2023, 12:34
Upozornenie na uzávierku ulice v Trenčíne