CINEMAX ŽILINA

Kino CINEMAX ŽILINA sa nachádza v zábavno-obchodnom centre MAX na sídlisku Solinky.