FOTO: Otvorenie zrevitalizovaného literárneho parku v Krajskej knižnici v Žiline, foto 9