Literárny park v krajskej knižnici sa vďaka Nadácii Milana Dubca premenil na miesto oddychu, hier a vzdelávania


Foto: Literárny park v krajskej knižnici sa vďaka Nadácii Milana Dubca premenil na miesto oddychu, hier a vzdelávania
Galéria: 14 fotiek
Foto: Krajská knižnica v Žiline

Krajská knižnica v Žiline, ktorá bola za kvalitné knižnično-informačné služby ocenená prestížnym titulom „Knižnica roka 2020“, obnovila Literárny park slúžiaci na podujatia pre deti i dospelých, oddych, hranie či príjemné posedenie v objatí stromov. K jeho slávnostnému otvoreniu došlo v stredu 16. novembra za účasti zástupcov zriaďovateľa Krajskej knižnice v Žiline, Nadácie Milana Dubca a verejnosti.

Literárny park sa začal budovať ešte v roku 2006, keď sa všedná zelená plocha za budovou knižnice začala kultivovať a meniť na príťažlivejšie miesto. Počas rekonštrukcie prízemného podlažia knižnice v roku 2020 bola v parku vybudovaná letná čitáreň. Pod dohľadom záhradnej architektky Anabely Riljakovej boli v parku vysadené okrasné dreviny a kvitnúce kríky a za pomoci OZ Brána poznania, boli v parku osadené drevené exteriérové prvky,“ uviedla Božena Sobolovú z Krajskej knižnice v Žiline.

Grantový program Mesta Žiliny zase pomohol s osadením exteriérových šachových stolov a záhonov, ktoré priestory parku obohatili o prítomnosť liečivých byliniek či okrasných rastlín. Na prvkoch sa však postupne podpísal zub času. Pomocnú ruku knižnici podala Nadácia Milana Dubca, ktorá obnovu parku podporila čiastkou 10-tisíc eur. V exteriéri knižnice tak došlo k výmene starých lavičiek za nové, segmentované, osadeniu hojdacích relaxačných kresielok, no aj k výsadbe stromov a okrasnej zelene.

Zelená plocha za knižnicou sa postupom rokov stala miestom oddychu, hier aj vzdelávania

Tri javory vysadené v centrálnej časti parku, budú v čase letných horúčav tvoriť prirodzený tieň a na jeseň sfarbením do červena budú pastvou pre oči návštevníkov knižnice i obyvateľov sídliska,“ chváli nový šat parku Sobolová, ktorá pripomína, že krajská knižnica organizuje ročne viac ako tisíc podujatí, pričom medzi ne patria aj tie, ktorých cieľom je ochrana životného prostredia.

V parku sa preto rozšíril aj fond didaktických pomôcok, ktoré pomôžu deťom osvojiť si hravou formou ekologické myslenie a správamie sa. „V čase priaznivého počasia budú didaktické hry v parku voľne prístupné pre všetky deti, nielen pre školské kolektívy, preto ich budú môcť využiť aj individuálni návštevníci, napr. mamičky s deťmi, ktoré park najviac navštevujú,“ spresnila Sobolová, ktorá zároveň dopĺňa, že Literárny park sa vďaka podpore nádacie premenil na inšpiratívne miesto, ktoré môže využívať každý, kto má rád knihy, vzdelávanie a oddych priamo pod korunami stromov.

Poznámka: Milan Dubec vlastní podiel v spoločnosti mediak, s. r. o., ktorá prevádzkuje spravodajský web Žilinak.sk
Prečítajte si viac: