Literárny park v krajskej knižnici sa vďaka Nadácii Milana Dubca premenil na miesto oddychu, hier a vzdelávania