Potok Všivák začali čistiť od nánosov, pripravujú sa ďalšie kroky a aktivity, foto 1